Vzdělávací program v Planetáriu

Zpět
Odebírat měsíčník pro učitele:

Zaškrtnutím níže uvedeného okénka „poskytuji souhlas“ udělujete souhlas společnosti IQLANDIA, o. p. s. IČ: 254 44 565 ke zpracování jména, příjmení, emailové adresy a telefonu k marketingovým účelům, tzn. k nabízení produktů po dobu 5 let. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat na emailu gdpr@iqlandia.cz. S ohledem na zpracování osobních údajů máte práva v souladu s čl. 15 – 20 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679, zejména právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu a právo na výmaz. Kompletní informace o zpracování osobních údajů si můžeš přečíst na naší webové stránce věnované GDPR.

I Liberec disponuje moderním Planetáriem, které můžete se svými dětmi v rámci výuky pravidelně navštěvovat. Nemusíte tak absolvovat dlouhé a nákladné cesty, protože Planetárium se svou programovou nabídkou pokrývá všechna témata stanovená RVP.

Do Planetária je vstup možný zvlášť bez nutnosti zakoupit vstupenku do expozic science centra.

Široký výběr kvalitních vzdělávacích programů pod vedením našich lektorů.
 

Nabízíme dva typy programů - Živáky a Filmy:

Živáky jsou unikátní hodinové tematické pořady moderované lektorem. Kombinace moderní projekce, mluveného slova a aktivního zapojení žáků do názorných experimentů je skvělým a atraktivním doplňkem výuky. Zkušení lektoři Planetária pružně přizpůsobují obsah a způsob sdělení znalostem a schopnostem diváků.

Filmy jsou moderně animované snímky se zaměřením na živou či neživou přírodu. Filmům předchází patnáctiminutová prohlídka aktuální noční oblohy. Celková doba programu je tak přibližně 60 minut.
 

Vstupné je 70 Kč za žáka. Při zakoupení vstupu i do expozic iQLANDIE či iQPARKU činí vstupné do Planetária 60 Kč za žáka
 

UPOZORNĚNÍ - všechny doprovodné programy (Laborky, Tematické science show), Planetárium i obědy je nutné objednávat písemně e-mailem na adresu rezervace@iqlandia.cz nebo info@iqlandia.cz . Jiné formy objednávky (telefonáty, osobní žádosti) není možné z technických důvodů zaznamenávat do našeho rezervačního systému. Děkujeme za pochopení.

 

Laborky

Program Ročník Předmět Učivo dle RVP
NOVINKA - Astrofyzika 8. a 9. roč. ZŠ, 1. - 4. roč. SŠ Fyzika Vzdálenost hvězd a její měření, střídání ročních období, vlastnosti světla – rozptyl světla, rychlost světla, závislost intenzity osvětlení na vzdálenosti od zdroje, světelná spektra, termojaderná fúze a fyzika supernov, tíha - klikněte pro detail
Na toto téma není v této kategorii nabídka

Planetarium

Ročník je zcela orientační, vždy záleží na ŠVP dané školy. Programy přizpůsobujeme věku a znalostem žáků a studentů.
Program Ročník Předmět Učivo dle RVP
NOVINKA - Živák: Vesmírné horizonty 6. - 9. roč. ZŠ, 1. - 4. roč. SŠ Fyzika gravitační síla, tíha, vlastnosti světla – rychlost světla ve vakuu, rozptyl světla, Sluneční soustava - Měsíc, Mars, Galaxie, mlhoviny, hvězdy, současné možnosti kosmonautiky, problematika meziplanetárního a mezihvězdného cestování, rozpínání vesmíru - klikněte pro detail
Živák: Všichni jsme hvězdy 6. - 9. ročník ZŠ, 1. - 4. ročník SŠ Chemie, Fyzika Gravitační pole a gravitační síla, formy energie, hvězdy, magnetické pole, atomy, částicové složení látek, prvky, periodická soustava prvků, chemické sloučeniny, aminokyseliny, vznik života a jeho význam - velký třesk, vznik chem. prvků, termojaderná fúze, kategorie a životní cykly hvězd, exoplanety - klikněte pro detail
Cesta časem 5. - 9. ročník ZŠ Přírodověda, Fyzika, Biologie Sluneční soustava, hvězdy, atomy, vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a jeho význam, Země, vznik a vývoj živých soustav; evoluce, geologická historie Země – vývoj vesmíru, vznik částic, formování Galaxie a Sluneční soustavy, vymírání druhů, kontinentální drift, klimatické změny - klikněte pro detail
Astronaut 3. - 7. ročník ZŠ Fyzika, Biologie gravitační pole a gravitační síla, fyziologie člověka - technologie pro pobyt ve vesmíru, výcvik astronauta, vliv pobytu ve vesmíru na organismus astronauta z hlediska fyziologie (svaly, kosti, kardiovaskulární systém), ukázka denních úkonů astronautů, pobývajících na vesmírné stanici - klikněte pro detail
Planety 6. - 9. ročník ZŠ, 1. - 4. ročník SŠ Zeměpis, Fyzika, Biologie Sluneční soustava, Země, Země jako vesmírné těleso - historie a stavba Sluneční soustavy, planety Sluneční soustavy, měsíce a další tělesa, akreční disk, tvorba Země, srážky planetek a éry bombardování, meteority, technologie průzkumu vesmíru, extrémní podmínky ve vesmíru - klikněte pro detail
Přírodní výběr 3. - 9. ročník ZŠ Prvouka, Přírodověda, Biologie Základní struktura života, vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a jeho význam, dědičnost a proměnlivost organismů, buňka, vznik a vývoj živých soustav; evoluce, dědičnost a proměnlivost – princip evoluce, přírodní a pohlavní výběr, život C. R. Darwina, buňka, buněčné dělení, přírodní bariéry - klikněte pro detail
Soumrak dinosaurů 3. - 9. ročník ZŠ Prvouka, Přírodověda, Zeměpis, Fyzika, Biologie Sluneční soustava, vznik a vývoj živých soustav; evoluce, geologická historie Země - paleontologie, geologická období, pohyb kontinentů, vymírání druhů, evoluce dinosaurů, astronomie - klikněte pro detail
Úsvit kosmického věku 3. - 9. ročník ZŠ Prvouka, Přírodověda, Zeměpis, Fyzika Sluneční soustava - dobývání vesmíru, závod o Měsíc, kosmonautika, nepilotované lety, ISS, soukromé lety do vesmíru - klikněte pro detail
Výprava ke hvězdám 3. - 9. ročník ZŠ, 1. - 4. ročník SŠ Fyzika, Biologie Gravitační pole a gravitační síla, formy energie, vlastnosti světla, hvězdy, magnetické pole, prvky - život a zánik hvězd, supernovy, vzdálenosti hvězd, vizualizace nukleární fúze, vznik těžších prvků v prvních hvězdách, formování Slunce, záření, sluneční vítr, sluneční bouře, polární záře - klikněte pro detail
Živák: Do vesmíru a zase zpátky 5. - 9. ročník ZŠ, 1. ročník SŠ Přírodověda, Zeměpis, Fyzika, Biologie Galaxie, naše místo v Galaxii, vesmírné vzdálenosti, vznik Sluneční soustavy, formování planet, velikosti planet a hvězd, noční obloha ze Země, Neptunu a jiných míst vesmíru, vícenásobné hvězdy, rychlost světla, planety a vybrané satelity Sluneční soustavy. VÝKLAD PŘIZPŮSOBUJEME VĚKU ŽÁKŮ - klikněte pro detail
Živák: Vesmír pro nejmenší MŠ, 1. - 4. ročník ZŠ Prvouka, Přírodověda Sluneční soustava, Slunce, Země, Galaxie,vznik Sluneční soustavy, pohyb Slunce po obloze, střídání dne a noci, noční obloha - VÝKLAD PŘIZPŮSOBUJEME VĚKU ŽÁKŮ - klikněte pro detail
Živák: Země v pohybu 6. - 9. ročník ZŠ, 1. ročník SŠ Zeměpis, Fyzika, Biologie Sluneční soustava, Země jako vesmírné těleso – pohyb Sluneční soustavy v Galaxii, vznik Sluneční soustavy, tvorba planet, rotace Země, délka dne, vliv Měsíce na zemskou rotaci, oběh Země kolem Slunce, délka roku, zemská osa, přísluní a odsluní, výstřednost oběžné dráhy, rovnodennost a slunovrat, aj. - klikněte pro detail
Na toto téma není v této kategorii nabídka
Pro rezervaci programů kontaktujte konzultanta pro školy na telefonním čísle 724 586 230.
 
Programovou nabídku neustále rozšiřujeme. Pokud byste uvítali nějaká další témata, napište nám na info@iqlandia.cz! Rádi vaše požadavky zapracujeme do nově plánovaných programů.
Hlavní partneři