Vzdělávací program pro MŠ a 1. stupeň ZŠ

Zpět
Odebírat měsíčník pro učitele:

Zaškrtnutím níže uvedeného okénka „poskytuji souhlas“ udělujete souhlas společnosti IQLANDIA, o. p. s. IČ: 254 44 565 ke zpracování jména, příjmení, emailové adresy a telefonu k marketingovým účelům, tzn. k nabízení produktů po dobu 5 let. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat na emailu gdpr@iqlandia.cz. S ohledem na zpracování osobních údajů máte práva v souladu s čl. 15 – 20 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679, zejména právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu a právo na výmaz. Kompletní informace o zpracování osobních údajů si můžeš přečíst na naší webové stránce věnované GDPR.

Pro mateřské školy a první stupeň základních škol doporučujeme k návštěvě iQPARK, který se na mladší žáky zaměřuje svými expozicemi i programovou nabídkou. Ovšem i v iQLANDII a Planetáriu si děti přijdou na své. Některé programy máte šanci spatřit jak v iQPARKU, tak v iQLANDII. Návštěvu expozice je možné rozšířit i o speciální program v Planetáriu za zvýhodněnou cenu nebo o pracovní list.   

Tematické science show

Tematické science show frontální formou představují zábavně-naučné pokusy, ve kterých účinkují děti v roli malých experimentátorů. K vidění jsou různé fyzikální a chemické pokusy na dané téma, jako např. sloní zubní pasta, elektrický generátor či mrazivý kapalný dusík, které mají silný motivační efekt pro studium přírodovědných předmětů a zároveň splňují RVP pro MŠ z prvouky a přírodovědy.

Minimální kapacita programu je 15 dětí, při nižším počtu účastníků je potřeba uhradit částku odpovídající jejímu naplnění. 

Laborky / Vědecké dílničky

V iQLANDII máme pro starší děti prvního stupně připraveny Laborky, pro menší badatele máme v iQPARKU hravější Vědecké dílničky. Při Vědeckých dílničkách se děti od zkušeného lektora dočkají spousty pokusů a zajímavostí na dané téma a pak za pomocí lektora a paní učitelky samy bádají na připravených stanovištích a objevují přírodní zákonitosti. Pro děti od čtvrté třídy máme připravené Laborky v iQLANDII, během kterých se pracovní skupiny vystřídají na připravených stanovištích. Jak Laborky, tak vědecké dílničky jsou vhodné pro plnění RVP ZŠ.

Minimální kapacita programu je 15 dětí, při nižším počtu účastníků je potřeba uhradit částku odpovídající jejímu naplnění. 

Pracovní listy

Návštěvu v expozicích můžete dětem vylepšit pomocí pracovních listů a nasměrovat tak jejich bádání na exponátech tím směrem, kterým si představujete. Pracovní listy lze zakoupit na pokladně, nebo je můžete zdarma stáhnout na našem webu a dětem před návštěvou namnožit. Doporučujeme vzít si s sebou pro vyplňování pracovních listů tužky.

Planetárium

Objevujte s dětmi vesmír prostřednictvím našeho pořadu v Planetáriu. Doba trvání a obsah jsou pružně přizpůsobovány věku a zájmu malých návštěvníků. Unikátním druhem pořadu jsou naše „Živáky“, ve kterých se najde spousta odpovědí pro otázky vrtající v hlavách mladých astronomů. 

Tématická science show

Program Ročník Předmět Učivo dle RVP
Velká science show MŠ, 1. - 5. roč. ZŠ Prvouka, Přírodověda Látky a jejich vlastnosti - klikněte pro detail
Na toto téma není v této kategorii nabídka

Laborky

Program Ročník Předmět Učivo dle RVP
NOVINKA - Materiály pro kosmické lodě 4. - 5. roč. ZŠ Přírodověda, Fyzika Materiálové vlastnosti, elektrická a tepelná vodivost, magnetismus, měření hmotnosti, hustota - klikněte pro detail
NOVINKA - Lidské smysly pro starší 4. - 5. roč. ZŠ Přírodověda Čich – čichová paměť, chuť a mapa jazyka, hmat – drsnost povrchu, vnímání teploty, obrácené zvukovody, barvocit, prostorové vidění a optické klamy - klikněte pro detail
NOVINKA - Vodnická laboratoř 4. - 5. roč. ZŠ Přírodověda Hustota, voda a tlak, povrchové napětí, tvrdost vody - klikněte pro detail
Lidské smysly pro mladší MŠ, 1. - 3. roč. ZŠ Prvouka Nejmenší badatelé si pod vedením našich zkušených lektorů otestují své smysly - chuť, čich, hmat, zrak i sluch - klikněte pro detail
Magnetománie MŠ, 1. - 3. roč. ZŠ Prvouka Jaké jsou vlastnosti magnetu, k čemu je užitečný, dá se vypnout? Jak funguje kompas, jak naučit kancelářskou sponku létat? To a mnoho dalšího se děti dozvědí v programu věnovaného magnetům. - klikněte pro detail
Neposedná voda MŠ, 1. - 3. roč. ZŠ Prvouka V rámci tohoto programu naši lektoři dětem předvedou podvodní sopku, vodní vír i vodní hodiny a naučí je rozdělovat barvy a další zajímavé věci ze světa vědy. - klikněte pro detail
Na toto téma není v této kategorii nabídka

Pracovní listy

Program Ročník Předmět Učivo dle RVP
Člověk - smysly 4. a 5. roč ZŠ Přírodověda optické klamy, frekvenční rozsah sluchu, Braillovo písmo, rychlost reakce, postřeh, kožní receptory, síla - klikněte pro detail
Člověk a jeho schopnosti 4. a 5. roč. ZŠ Přírodověda výška a rozpětí, vitální kapacita plic, krevní tlak, srdeční tep, minutový objem srdce - klikněte pro detail
iQPARK 4. a 5. roč. ZŠ Přírodověda Viskozita kapalin, optický klam a rovnováha, bublifuk, pneumatické dělo, spřažené houpačky, magnety, běžecká a kuličková dráha - klikněte pro detail
Člověk 4. - 5. roč ZŠ Fyzika, Biologie Měření objemu plic, hladina intenzity zvuku, mozková činnost, měření krevního tlaku, test zraku, závislost tlaku na síle a ploše, frekvenční rozsah sluchu, zrak různých živočichů. - klikněte pro detail
Geo 4. - 5. roč ZŠ Zeměpis, Fyzika Mořské proudy, zkreslení map, hladina světového oceánu, pohyb kontinentů, prapevnina Pangea, Coriolisova síla, skleníkový efekt, tíhové zrychlení na Měsíci. - klikněte pro detail
iQLANDIA 4. - 5. roč ZŠ Zeměpis, Fyzika, Biologie výběr z pracovních listů. Vhodné pro prozkoumání většiny expozic. - klikněte pro detail
Věda v domě 4. - 5. roč ZŠ Fyzika Úhlová rychlost otáčení, moment setrvačnosti, Archimédův zákon, kladka, kladkostroj, rozklad světla hranolem, skládání světla, RGB, zákon odrazu světla, elektromagnetická indukce. - klikněte pro detail
Živly 4. - 5. roč ZŠ Zeměpis, Fyzika Přeměny energie, zemětřesení, obnovitelná energie, paraboloid, přeměna sluneční energie na elektrickou, síla větru, přečerpávací elektrárna, komínový efekt. - klikněte pro detail
Na toto téma není v této kategorii nabídka

Planetarium

Ročník je zcela orientační, vždy záleží na ŠVP dané školy. Programy přizpůsobujeme věku a znalostem žáků a studentů.
Program Ročník Předmět Učivo dle RVP
Cesta časem 5. ročník ZŠ Přírodověda Sluneční soustava, hvězdy, atomy, vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a jeho význam, Země, vznik a vývoj živých soustav; evoluce, geologická historie Země – vývoj vesmíru, vznik částic, formování Galaxie a Sluneční soustavy, vymírání druhů, kontinentální drift, klimatické změny - klikněte pro detail
Astronaut 3. - 5. ročník ZŠ Přírodověda, Fyzika, Biologie Gravitační pole a gravitační síla, fyziologie člověka - technologie pro pobyt ve vesmíru, výcvik astronauta, vliv pobytu ve vesmíru na organismus astronauta z hlediska fyziologie (svaly, kosti, kardiovaskulární systém), ukázka denních úkonů astronautů, pobývajících na vesmírné stanici - klikněte pro detail
Planety 5. roč. ZŠ Přírodověda, Zeměpis Historie a stavba Sluneční soustavy, planety Sluneční soustavy, měsíce a další tělesa, akreční disk, extrémní podmínky, tvorba Země, srážky a bombardování, meteorit, antény, sonda, Viking, Voyager - klikněte pro detail
Přírodní výběr 3. - 5. roč. ZŠ Prvouka, Přírodověda Základní struktura života, vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a jeho význam, dědičnost a proměnlivost organismů, buňka, vznik a vývoj živých soustav; evoluce, dědičnost a proměnlivost – princip evoluce, přírodní a pohlavní výběr, život C. R. Darwina, buňka, buněčné dělení, přírodní bariéry - klikněte pro detail
Soumrak dinosaurů 3. - 5. roč. ZŠ Přírodověda Sluneční soustava, vznik a vývoj živých soustav; evoluce, geologická historie Země - paleontologie, geologická období, pohyb kontinentů, vymírání druhů, evoluce dinosaurů, astronomie - klikněte pro detail
Úsvit kosmického věku 3. - 5. roč. ZŠ Prvouka, Přírodověda Sluneční soustava - dobývání vesmíru, závod o Měsíc, kosmonautika, nepilotované lety, ISS, soukromé lety do vesmíru - klikněte pro detail
Výprava ke hvězdám 3. - 5. roč. ZŠ Prvouka, Přírodověda Gravitační pole a gravitační síla, formy energie, vlastnosti světla, hvězdy, magnetické pole, prvky - život a zánik hvězd, supernovy, vzdálenosti hvězd, vizualizace nukleární fúze, vznik těžších prvků v prvních hvězdách, formování Slunce, záření, sluneční vítr, sluneční bouře, polární záře - klikněte pro detail
Živák: Do vesmíru a zase zpátky 5. roč. ZŠ Přírodověda, Zeměpis galaxie, naše místo v Galaxii, vesmírné vzdálenosti, vznik Sluneční soustavy, formování planet, velikosti planet a hvězd, noční obloha ze Země, Neptunu a jiných míst vesmíru, vícenásobné hvězdy, rychlost světla, planety a vybrané satelity Sluneční soustavy. VÝKLAD PŘIZPŮSOBUJEME VĚKU ŽÁKŮ - klikněte pro detail
Živák: Vesmír pro nejmenší MŠ, 1. - 4. ročník ZŠ Prvouka, Přírodověda Sluneční soustava, Slunce, Země, Galaxie,vznik Sluneční soustavy, pohyb Slunce po obloze, střídání dne a noci, noční obloha - VÝKLAD PŘIZPŮSOBUJEME VĚKU ŽÁKŮ - klikněte pro detail
Na toto téma není v této kategorii nabídka
Pro rezervaci programů kontaktujte konzultanta pro školy na telefonním čísle 724 586 230 v pracovní dny od 9.00 do 15.00, v ostatní hodiny je k dispozici záznamník, na váš nahraný vzkaz budeme reagovat další pracovní den.
 
Programovou nabídku neustále rozšiřujeme. Pokud byste uvítali nějaká další témata, napište nám na info@iqlandia.cz! Rádi vaše požadavky zapracujeme do nově plánovaných programů.
Hlavní partneři