Vzdělávací programy pro školy

Odebírat měsíčník pro učitele:

Zaškrtnutím níže uvedeného okénka „poskytuji souhlas“ udělujete souhlas společnosti IQLANDIA, o. p. s. IČ: 254 44 565 ke zpracování jména, příjmení, emailové adresy a telefonu k marketingovým účelům, tzn. k nabízení produktů po dobu 5 let. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat na emailu gdpr@iqlandia.cz. S ohledem na zpracování osobních údajů máte práva v souladu s čl. 15 – 20 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679, zejména právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu a právo na výmaz. Kompletní informace o zpracování osobních údajů si můžeš přečíst na naší webové stránce věnované GDPR.

iQLANDIA, o. p. s. provozuje v Liberci dvě science centra - iQLANDIA a iQPARK. V obou zařízeních nabízíme vzdělávací programy pro školy, které vhodně rozšiřují RVP. Do iQLANDIE se soustředí programová nabídka pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. iQPARK se zaměřuje na mladší děti z MŠ a 1. stupně ZŠ. 
Pro všechny stupně vzdělávání poskytujeme tři typy programů pro různé formy výuky. Stačí si vybrat z naší nabídky a zarezervovat si datum návštěvy. 

NOVINKA - nyní máte možnost přijít se třídou pouze na program bez nutnosti nákupu vstupenky do expozic a to za zvýhodněnou cenu díky příspěvku Libereckého kraje - Tematické science show za 50,- Kč / žák a Laborky za 60 -70,- Kč / žák.

UPOZORNĚNÍ - všechny doprovodné programy (Laborky, Tematické science show), Planetárium i obědy je nutné objednávat písemně e-mailem na adresu rezervace@iqlandia.cz nebo info@iqlandia.cz. Jiné formy objednávky (telefonáty, osobní žádosti) není možné z technických důvodů zaznamenávat do našeho rezervačního systému. Děkujeme za pochopení.

 
Pokud plánujete navštívit i expozice iQLANDIE, využijte nabídku pracovních listů zaměřených na expozice v iQLANDII. 
U programů jsou uvedeny předměty, jejichž témata se v programu objevují. Většina programů má však za cíl ukázat provázanost školních předmětů na daném tématu. Jsou tak ideální prostředkem k mezipředmětovému vyučování.
 
Hlavní partneři