Dny pro žáky SŠ

Bude pořádáno celkem 150 dnů v iQLANDII pro žáky SŠ, pro něž bylo vytvořeno 7 speciálních výukových programů. Jedná se o speciální vzdělávací programy, které kladou důraz na dva důležité prvky: mezipředmětové vazby a badatelský přístup k výuce. Pro každou školu je na dva roky projektu stanoven přesný počet návštěv odpovídající velikosti školy. 

Parametry a kritéria výukových programů: 


- Rezervace budeme přijímat od pondělí 24. září, od 6:00 do konce října 2018 (na dřívější rezervace nebude brán zřetel).
- Místa v harmonogramu, která nebudou do konce října obsazena, budou nabídnuta školám s větším zájmem.
- Prosím, vezměte na vědomí, že stanovené termíny a časy programů nelze jakkoli měnit.
- Max. kapacita jednoho dne pro žáky v iQLANDII je 50 žáků.
- Programy začínají mezi 8h – 9h ráno dle vybraného programu a délka programu je cca 4 až 5 hodin.
 

Postup rezervace pro školy:


Pro rezervaci Dnů pro žáky SŠ, prosím postupujte dle následujících kroků.
1) Zvolte koordinátora, tj. pouze 1 zodpovědnou osobu, která bude zajišťovat rezervaci za celou školu a komunikovat s koordinátorem aktivit v iQLANDII.
2) Zjistěte si počet návštěv, které má vaše škola nárok na speciální stránce
3) Vyberte si nejvhodnější programy dle anotací jednotlivých programů - viz tabulka níže.
4) Vyberte z harmonogramu návštěv vyhovující termín pro každou návštěvu, včetně (alespoň) jedné záložní varianty. Je důležité sledovat aktuální harmonogram, jsou do něj průběžně zaznamenávány již rezervované termíny jiných škol.
5) Prosím koordinátora každé školy, aby zaslal zvolený výběr výhradně emailem na bartosikova@iqlandia.cz, předmět emailu: NAKAP LK, obsah emailu: název školy, za každý zvolený program jeho název a termín (+ náhradní termín), předpokládaný počet žáků a ročník.
 

Anotace programu

Jaderný program
Biologie Mix
Planeta Země a Vesmír
Anorganická chemie a Biochemie
Nanoden
Energie
GIS a mapy

 

Hlavní partneři