NAKAP

IQLANDIA o.p.s. se od 1. 7. 2018 stala partnerem projektu Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I (NAKAP LK I), který má za cíl systémově zvýšit kvalitu vzdělávání v Libereckém kraji, prioritně na úrovni základních a středních škol. Díky spolupráci pracovníků formálního a neformálního vzdělávání dojde v oblasti polytechnického vzdělávání k inovaci části vzdělávacího systému v regionu, neboť díky vzájemné komunikaci obou aktérů projektu dojde k lepšímu pochopení potřeb obou stran.
iQLANDIA se bude podílet na realizaci klíčové aktivity č. 2: Podpora polytechnického vzdělávání, zaměřené na metodickou a materiální podporu polytechnického vzdělávání na SŠ a ZŠ v LK. Hlavním cílem této KA je vytvořit systém metodické podpory pedagogů v oblasti polytechnického vzdělávání a mimo jiné také motivovat žáky ZŠ a SŠ ke vzdělávání v přírodovědných a technických oborech. 
 
Dny pro žáky SŠ v návaznosti na RVP a ŠVP
Metodické centrum pro pedagogy ZŠ na podporu badatelsky orientované výuky 
 
 
 
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008498


 
Hlavní partneři