Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro oblast Liberecko II (MAP Liberecko II)

IQLANDIA o.p.s. se od 1. 5. 2019 stala partnerem projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro oblast Liberecko II (MAP II - Liberecko), kdy bude zajišťovat realizaci aktivit komplexního rozvoje polytechnického vzdělávání napříč všemi ZŠ ORP Liberec, speciální programy bude realizovat též pro děti z MŠ a pedagogy ZŠ a MŠ.

Pod záštitou IQ LANDIA, o.p.s. bude organizován také klub učitelů polytechnických a přírodovědných předmětů, který bude učitelům poskytovat návody na zatraktivnění výuky těchto předmětů.
Významným způsobem tak partner přispěje ke efektivní vazbě školních znalostí a dovedností žáků ZŠ.


Hlavní partneři