Projekt Kouzelná věda

V Libereckém a Karlovarském kraji byla dne 02. 07. 2014 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost zahájena realizace projektu „Kouzelná věda“  (reg. č. CZ.1.07/1.3.00/48.0068) s podporou ESF a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/48.0068
Poskytovatel podpory: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1
Název operačního programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Příjemce: IQLANDIA, o.p.s., Košická 6, 460 12 Liberec 6
Partner: EDUCA QUALITY, o.s., Vítězná 734, 460 01 Liberec 1

Období realizace projektu: 02. 07. 2014 – 31. 08. 2015

CÍL PROJEKTU
Projekt si klade za cíl zvyšování kompetencí a profesní rozvoj pedagogických pracovníků mateřských 
škol a školských zařízení v Libereckém a Karlovarském kraji, vzdělávajících předškolní děti podle platného Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV). 
Jedná se o cílovou skupinu, která nebyla dosud v současném programovém období dostatečně
podpořena a projektová žádost tak reaguje na požadavky tohoto stupně  vzdělávání
v návaznosti na RVP PV, konkrétně v oblasti polytechnického vzdělávání a osobnostního
a sociálního rozvoje učitele.

AKTIVITY PROJEKTU
1) Přírodovědně-technické jednodenní semináře v iQparku - 5 různých tematických školení z oblasti přírodních věd

Témata seminářů: Hravá voda, Co dokáže vzduch, Světlohraní, Kouzla v kuchyni a Hrátky se zvukem

Přihlašování na semináře na následující adrese:
http://www.educaquality.cz/kurzy/

2) Kurzy osobnostního a sociálního rozvoje učitele - 7 druhů kurzů posilujících zejména komunikační a
organizační schopnosti učitelů (příp. vedoucích pracovníků MŠ)

3) Stáže - stáže v tuzemských MŠ, které přislíbily spolupráci při sdílení svých zkušeností a pedagogických postupů při práci s dětmi předškolního věku

Projekt podpoří celkem min. 420 pedagogických pracovníků MŠ, z toho min. 300 pedagogických 
pracovníků MŠ prostřednictvím přírodovědně technických seminářů, min. 100 pedagogických pracovníků MŠ prostřednictvím kurzů osobnostního rozvoje a min. 20 pedagogických pracovníků MŠ
formou odborných stáží. 
KONTAKTNÍ OSOBY

Jana Sklenářová – manažer projektu
Tel: +420 774 831 450
E-mail: sklenarova@educaquality.cz

Romana Kozáková – finanční manažer
Tel: +420 774 831 451 
E-mail: kozakova@educaquality.cz
   
ODKAZY
www.msmt.cz
www.esfcr.cz 

AKTUALITY PROJEKTU

8. 9. 2014

V měsíci září 2014 bude zahájena realizace prvních aktivit projektu Kouzelná věda, reg. č. CZ.1.07/1.3.00/48.0068, které jsou určené pro pedagogické pracovníky mateřských škol a školských zařízení v Libereckém a Karlovarském kraji.  Jedná se o tyto aktivity:
1) Přírodovědně-technický seminář „Hravá voda“
2) Dvoudenní kurz osobnostního a sociálního rozvoje „Obratná komunikace v konfliktních situacích“
3) Třídenní tuzemská stáže v MŠ "Beruška", Na Pískovně 761/3, Liberec
 
30. 9. 2014
V průběhu měsíce října 2014 bude pokračovat realizace aktivit projektu Kouzelná věda, reg. č. CZ.1.07/1.3.00/48.0068, které jsou určené pro pedagogické pracovníky mateřských škol a školských zařízení v Libereckém a Karlovarském kraji.  Jedná se o tyto aktivity:
1) Přírodovědně-technický seminář „Co umí vzduch“
2) Dvoudenní kurz osobnostního a sociálního rozvoje Asertivita v pracovní praxi
3) Třídenní tuzemská stáže v MŠ "Korálek", Aloisina výšina 645/55, Liberec

31. 10. 2014
V průběhu měsíce listopadu 2014 pokračuje realizace aktivit projektu Kouzelná věda, reg. č. CZ.1.07/1.3.00/48.0068, které jsou určené pro pedagogické pracovníky mateřských škol a školských zařízení v Libereckém a Karlovarském kraji.  Jedná se o tyto aktivity:
1) Přírodovědně-technický seminář „Světlohraní“
2) Dvoudenní kurz osobnostního a sociálního rozvoje Stress management
3) Třídenní tuzemská stáže v MŠ U Potůčku, s.r.o., Malodoubská 239, 460 08 Liberec 23

27. 11. 2014
V průběhu měsíce prosince 2014 pokračuje realizace aktivit projektu Kouzelná věda, reg. č. CZ.1.07/1.3.00/48.0068, které jsou určené pro pedagogické pracovníky mateřských škol a školských zařízení v Libereckém a Karlovarském kraji.  Jedná se o tyto aktivity:
1) Přírodovědně-technický seminář „Kouzla v kuchyni“
2) Dvoudenní kurz osobnostního a sociálního rozvoje „Time management
3) Třídenní tuzemská stáž v Česko-anglické MŠ Život hrou, s.r.o., Štefánikovo nám. 780/5, Liberec

20. 12. 2014
V průběhu měsíce ledna 2015 dále probíhá realizace aktivit projektu Kouzelná věda, reg. č. CZ.1.07/1.3.00/48.0068, které jsou určené pro pedagogické pracovníky mateřských škol a školských zařízení v Libereckém a Karlovarském kraji.  Jedná se o tyto aktivity:
1) Přírodovědně-technický seminář „Hrátky se zvukem“
2) Dvoudenní kurz osobnostního a sociálního rozvoje „Prezentační dovednosti“
3) Třídenní tuzemská stáž v MŠ KYTIČKA Liberec, Burianova 972/2, Liberec 6, 460 06

21. 1. 2015
V rámci projektu Kouzelná věda, reg. č. CZ.1.07/1.3.00/48.0068 bude v měsíci únoru 2015 zahájena realizace aktivit na 2. pololetí (únor 2015 – červen 2015). V měsíci 02/2015 se konkrétně jedná o tyto aktivity:
1) Přírodovědně-technický seminář „Hravá voda“
2) Dvoudenní kurzy osobnostního a sociálního rozvoje „Rozvoj kreativity a kreativního přístupu pedagoga předškolní výchovy“ a „Motivace“
3) Třídenní tuzemská stáž v MŠ Čtyřlístek, Liberec, Tovačovského 166/27

27.2.2015
V rámci projektu Kouzelná věda, reg. č. CZ.1.07/1.3.00/48.0068 jsme v měsíci únoru 2015 zahájili realizaci projektových aktivit na 2. pololetí (únor 2015 – červen 2015). V měsíci 03/2015 se konkrétně jedná o tyto aktivity:

1) Přírodovědně-technické semináře „Hravá voda“ a „Kouzla v kuchyni“ 
2) Dvoudenní kurz osobnostního a sociálního rozvoje „Obratná komunikace v konfliktních situacích“
3) Třídenní tuzemské stáže v MŠ "Korálek", Aloisina výšina 645/55, Liberec a v MŠ Ostrov, Palackého 1045, okres Karlovy Vary

31.3.2015
V rámci projektu Kouzelná věda, reg. č. CZ.1.07/1.3.00/48.0068 jsme v měsíci únoru 2015 zahájili realizaci projektových aktivit na 2. pololetí (únor 2015 – červen 2015). V měsíci 04/2015 se konkrétně jedná o tyto aktivity:
1) Přírodovědně-technické semináře „Kouzla v kuchyni“ a „Světlohraní“
2) Dvoudenní kurz osobnostního a sociálního rozvoje „Stress management“
3) Třídenní tuzemská stáž v Mateřské škole „V zahradě“ Liberec, Žitavská 122/68

27.4.2015
V rámci projektu Kouzelná věda, reg. č. CZ.1.07/1.3.00/48.0068 bude v měsíci květnu 2015 probíhat realizace následujících aktivit:

1) Přírodovědně-technické semináře „Co umí vzduch“ a „Hrátky se zvukem“
2) Dvoudenní kurz osobnostního a sociálního rozvoje „Asertivita v pracovní praxi“
3) Třídenní tuzemská stáž v Mateřské škole Turnov, Alešova 1140, okres Semily

18.5.2015

Pozvánka na závěrečný seminář projektu Kouzelná věda

Zveme všechny účastníky projektu Kouzelná věda, reg. č. CZ.1.07/1.3.00/48.0068 na závěrečný seminář projektu dne 23. 6. 2015 od 8.30 hodin.

Místo konání: Konferenční sál, Nitranská 1, 460 12 Liberec, CENTRUM BABYLON, a.s.

V případě zájmu o účast je nutné se zaregistrovat nejpozději do 5. 6. 2015 na http://www.educaquality.cz/kurzy (heslo: adk128), kde naleznete i bližší informace.

25.5.2015
V rámci projektu Kouzelná věda, reg. č. CZ.1.07/1.3.00/48.0068 bude v měsíci červnu 2015 probíhat poslední aktivita:
Přírodovědně-technické semináře „Hrátky se zvukem“
 

25.6.2015 - Projekt: Kouzelná věda (CZ.1.07/1.3.00/48.0068)
 
Realizace závěrečného semináře
 
Dne 23. 6. 2015 proběhl v Centru Babylon Liberec závěrečný seminář projektu. 
Závěrečného semináře se zúčastnili zástupci zapojených mateřských škol z Libereckého kraje, členové realizačního týmu a hosté z řad zřizovatelů, České školní inspekce a Střední odborné školy pedagogické Liberec.
Cílem závěrečného semináře bylo provést shrnutí a zhodnocení projektu členy realizačního týmu včetně prezentace vybraných závěrečných zpráv ze stáží. Po té následovalo zhodnocení a předání zkušeností mezi jednotlivými účastníky projektu. Na závěr semináře předvedli členové realizačního týmu polytechnického vzdělávání ukázky vybraných oblíbených pokusů z přírodovědně-technických seminářů.

31. 8. 2015 - Projekt: Kouzelná věda (CZ.1.07/1.3.00/48.0068)
Ke dni 31. 8. 2015 byla realizace projektu ukončena.
Realizace projektu: 2. 7. 2014 – 31. 8. 2015
Doba trvání projektu v měsících: 14
Dne 31. 8. 2015 byla ukončena realizace projektu Kouzelná věda. Rádi bychom touto cestou poděkovali:
- vám všem, kteří jste se zúčastnili projektu a za vaše kladné hodnocení
- vám všem, kteří jste na projektu spolupracovali
- nám všem, že se podařilo úspěšně naplnit cíle projektu.

Materiály vytvořené v rámci projektu:

Polytechnické semináře:
Hravá voda - metodický materiál pro učitele (146 MB), videoukázka pokusů s dětmi (675 MB)
Světlohraní - metodický materiál pro učitele (17 MB), videoukázka pokusů s dětmi (325 MB)
Hrátky se zvukem - metodický materiál pro učitele (7,3 MB), videoukázka pokusů s dětmi (444 MB)
Kouzla v kuchyni - metodický materiál pro učitele (19 MB), videoukázka pokusů s dětmi (465 MB)
Co umí vzduch - metodický materiál pro učitele (9,4 MB), videoukázka pokusů s dětmi (317 MB)

Kurzy osobnostního a sociálního rozvoje:
http://www.educaquality.cz/realizovane-projekty-kouzelnaveda.html

Hlavní partneři