Elixír do škol

Přemýšlíte, jak zpestřit výuku fyziky, informatiky a  digitálních technologií? Potřebujete novou inspiraci? Pak navštivte pravidelná setkání v centrech kolegiálního sdílení pro učitele ZŠ, SŠ a víceletých gymnázií z Libereckého kraje, které ve spolupráci s iQLANDIÍ pořádá organizace Elixír do škol.
 
 

Jak název napovídá, Elixír do škol by měl zejména pomoci oživit hodiny a prosadit zábavnou, přesto kvalitní a praktickou výuku s důrazem na získání osvojených znalostí. Někdy stačí velmi málo - třeba když učitel nechá děti si na vlastní kůži vyzkoušet zajímavý pokus, používá příklady z praxe a rozvíjí přirozenou zvídavost dětí. Takový přístup má přitom zásadní vliv na to, zda se děti budou technických oborů bát, nebo je začnou bavit a třeba se je rozhodnou studovat i v budoucnu..
 
V iQLANDII funguje již několik let Regionální centrum projektu Elixír do škol. V průběhu školního roku se zpravidla každé první úterý v měsíci v iQLANDII schází u drobného občerstvení průměrně 20 učitelů fyziky, kteří si v průběhu dvouhodinového setkání vyměňují zkušenosti s výukou, diskutují nad aktuálními tématy, a pod vedením zkušeného lektora Mgr. Tomáše Jerjeho, PhD. proberou vybranou předem danou oblast fyziky a ukáží si dostupné a přitom zajímavé experimenty. Zpravidla si jednu z vybraných pomůcek vyrobíte a odnesete do své školy. V rámci centra je možnost si do své školy zapůjčit didaktické pomůcky, kterými centrum disponuje. Paleta pomůcek je neustále rozšiřována například o částicovou kameru MX-10.

Jak název napovídá, posláním Elixíru do škol je zkvalitňovat výuku přírodovědných předmětů a digitálních technologií na základních a středních školách. Jeho příznivci se pravidelně scházejí v regionálních centrech pro učitele.
 
V iQLANDII funguje již několik let Regionální centrum pro učitele fyziky.  Ve školním roce se zpravidla každé první úterý v měsíci v iQLANDII schází u drobného občerstvení kolem 20 učitelů fyziky, kteří si v průběhu dvouhodinového setkání vyměňují zkušenosti s výukou a diskutují nad aktuálními tématy. Pod vedením zkušeného lektora Mgr. Tomáše Jerjeho, Ph.D. mají účastníci možnost probrat konkrétní fyzikální téma  a současně si zkoušejí experimenty, které mohou využít ve vlastní výuce.  . V rámci centra si učitelé mohou rovněž zapůjčit didaktické pomůcky,  kterými centrum disponuje. Paleta pomůcek je neustále rozšiřována, naposledy například o částicovou kameru MX-10.
 
 
      


V letošním roce přichystal Elixír do škol ve spolupráci s iQLANDIÍ setkávání i pro učitele informatiky a digitálních technologií
 
Centrum digitálních technologií je platforma, která vytváří prostor pro kolegiální sdílení, propojování a vzdělávání učitelů IT a technických předmětů. Hlavní náplní centra je sdílení zkušeností, metodik, poznatků, postupů, pomůcek a inspirace, které mohou učitelé IT a technických předmětů uplatnit ve své výuce. Centrum tak naváže na úspěšnou činnost fyzikálních center Elixíru do škol. Více se o myšlence center digitálních technologií dočtete zde.
 
Setkání budou probíhat ve školním roce 2018/2019 jednou měsíčně v nových coworkingových dílnách FABLAB Liberec, kterými disponuje IQLANDIA, o.p.s.. Zkušený lektor Martin Gembec za podpory našeho science centra bude prezentovat témata jako jsou 3D tisk, modelování, robotika, programování, tvorba webu apod. Účastníci center digitálních technologií se rovněž dozvědí více o tom, jakým způsobem lze digitální technologie zapojit do školní výuky ostatních předmětů. 
 
Zaujala vás nabídka? Zaregistrujte se u Petra Desenského na desensky@iqlandia.cz. Setkání se konají zdarma.
 
Jako jediní ze zapojených subjektů umožňujeme účastníkům center kolegiálního sdílení v den pořádání kurzu od 14:00  bezplatnou návštěvu iQLANDIE. Pro účastníky je rovněž zajištěno parkování v areálu iQLANDIE zdarma. 
 
Těšíme se na vzájemné setkávání, výměnu zkušeností i nápadů.
 

Hlavní partneři