Elixír do škol

Přemýšlíte, jak zpestřit výuku fyziky, informatiky nebo nad zapojením digitálních technologií ve výuce? Potřebujete novou inspiraci? Pak navštivte pravidelná setkání v centrech kolegiálního sdílení pro učitele ZŠ, SŠ a víceletých gymnázií z Libereckého kraje, které ve spolupráci s iQLANDIÍ pořádá organizace Elixír do škol.
 
 

Jak název napovídá, Elixír do škol by měl zejména pomoci oživit hodiny a prosadit zábavnou, přesto kvalitní a praktickou výuku s důrazem na získání osvojených znalostí. Někdy stačí velmi málo - třeba když učitel nechá děti si na vlastní kůži vyzkoušet zajímavý pokus, používá příklady z praxe a rozvíjí přirozenou zvídavost dětí. Takový přístup má přitom zásadní vliv na to, zda se děti budou technických oborů bát, nebo je začnou bavit a třeba se je rozhodnou studovat i v budoucnu. S nástupem digitálních technologií do škol navíc vyvstává problém jejich efektivního využití. S tím vám také může Elixír velmi pomoct.
 
V iQLANDII funguje již více než pět roků Regionální centrum projektu Elixír do škol pro učitele fyziky a od roku 2018 přibylo i centrum digitální. 
 
V průběhu školního roku se zpravidla každé první úterý v měsíci v iQLANDII schází u drobného občerstvení průměrně 20 učitelů fyziky, kteří si v průběhu dvouhodinového setkání vyměňují zkušenosti s výukou, diskutují nad aktuálními tématy, a pod vedením zkušeného lektora Mgr. Pavla Jirmana proberou vybranou předem danou oblast fyziky a ukáží si dostupné a přitom zajímavé experimenty. Zpravidla si i vyrábí vybrané pomůcky, které si odnáší do své školy. V rámci centra je možnost si do své školy zapůjčit didaktické pomůcky, kterými centrum disponuje. Paleta pomůcek je neustále rozšiřována například o částicovou kameru MX-10. 
 
V rámci digitálního centra, které probíhá poslední středy v měsíci, se pod vedením Mgr. Martina Gembece (lektora digitálních technologií a robotiky) učí využívat moderní technologie ve výuce, ale také získávají inspiraci od svých kolegů a od zvaných osobností. Hlavní náplní centra je sdílení zkušeností, metodik, poznatků, postupů, pomůcek a inspirace, které mohou učitelé IT a technických předmětů uplatnit ve své výuce. Centrum tak navazuje na úspěšnou činnost fyzikálních center Elixíru do škol. Více se o myšlence center digitálních technologií dočtete zde. Ve školním roce 2019/2020 budou setkání probíhat převážně v nových coworkingových dílnách iQFABLAB Liberec, kterými disponuje IQLANDIA, o.p.s.

Zaujala vás nabídka? Kontaktujte
Připomínáme, že setkání se konají zdarma. Jako jediní ze zapojených subjektů umožňujeme účastníkům center kolegiálního sdílení v den pořádání kurzu od 14:00 bezplatnou návštěvu iQLANDIE. Pro účastníky je rovněž zajištěno parkování v areálu iQLANDIE zdarma.
 
Těšíme se na vzájemné setkávání, výměnu zkušeností i nápadů.
 
 

Hlavní partneři