Novinky

Novinky v Laborkách iQLANDIE pro školní rok 2019 / 2020

2. 9. 2019 - 30. 6. 2020

V laboratořích iQLANDIE jsme pro školní rok 2019 / 2020 připravili nové programy, které vhodně doplní vaši výuku. Nabízíme moderní zázemí, pracovní listy pro každý program a zkušené odborné lektory. 
Pro školní rok 2019 / 2020 jsme připravili následující nové programy:


Laborky


Pro žáky 5. - 6. ročníků ZŠ nabízíme:

  • Vesmírná mise
     
Žáci si během těchto laborek zahrají na vědce, kteří objevují vlastnosti materiálů a zkoumají některé jevy, které jsou důležité pro vyslání vesmírné rakety z naší planety Země. Během těchto laborek se žáci například seznámí se základními metodami fyzikálního měření, vyzkouší si práci s váhami a měření vzdálenosti, zjistí, které materiály jsou magnetické a které vedou elektrický proud. Na jednom ze stanovišť se také zamyslí nad uspořádáním hvězd ve vesmíru kolem nás a vyzkouší si, jak se pohybují předměty v kosmu. Vrcholem programu je výroba vlastní papírové rakety, jejíž odpálení umožní žákům vyzkoušet si třetí Newtonův zákon v praxi.
 
Program je určen žákům, které výuka fyziky teprve čeká, tedy pro 5. a 6. třídu.
 
Učivo dle RVP: měření veličin, pohyby těles - pohyb přímočarý a křivočarý, Newtonovy zákony, vlastnosti zvuku - látkové prostředí jako podmínka vzniku šíření zvuku
 
Cena: 70 Kč, min a max počet osob: 15 - 25, délka programu: 90 min.Pro žáky 8. - 9. ročníků ZŠ nabízíme:

  • Jednoduché obvody
     
Intenzivní laboratorní program, při kterém se žáci seznámí s elektrotechnickými součástkami a jejich značkami, naučí se prakticky sestavit různé typy obvodů (paralelní a sériový) a na závěr programu proměří voltampérovou charakteristiku žárovky. Jako pomůcka při sestavování obvodů slouží hřebíčková stavenice, v níž jsou všechny prvky viditelné a nic není schováno v černých krabičkách. Jako zdroj napětí slouží bezpečné nízkonapěťové žákovské zdroje. 
 
Program doporučujeme pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ, kteří již prošli teoretickou výukou o elektrických obvodech. Pro efektivní využití programu a návaznost na získané teoretické znalosti doporučujeme návštěvu žáků s vyučujícím fyziky.
 
Učivo dle RVP: elektrický obvod – zdroj napětí, spotřebič, spínač, bezpečné chování při práci s elektrickými přístroji a zařízeními 
 
Cena: 70 Kč, min a max počet osob: 15 - 25, délka programu: 90 - 120 min.
 


 

Kombinace Laborky + expozice


Pro žáky 8. - 9. ročníků ZŠ nabízíme:
 
  • Mapa lidského těla 1
 
Během laboratorního cvičení žáci projdou vybrané orgánové soustavy lidského těla. Prozkoumají anatomický model lidské lebky a seznámí se s mikroskopickou stavbou kompaktní kosti. Změří si sílu svého svalového stisku a prohlédnou si stavbu příčně pruhované a srdeční svaloviny. Projdou si stavbu trávicí soustavy a pod mikroskopem prozkoumají klky tenkého střeva. Na anatomickém modelu si prohlédnou také stavbu dýchací soustavy a pomocí trvalých preparátů patologickou tkáň plic. Na mikroskopickém preparátu si prohlédnou také stavbu ledviny. Prozkoumají stavbu kůže a pomocí příručního makroskopu svoje papilární linie. V posledním úkolu se pokusí rozpoznat anatomické modely lidských orgánů a zakreslit jejich umístění v těle.


Učivo dle RVP: anatomie a fyziologie - stavba a funkce jednotlivých částí těla, orgány, orgánové soustavy (opěrná, pohybová, dýchací, trávicí, vylučovací, kůže); nemoci, úrazy a prevence 
 
Cena: 70 Kč, min a max počet osob: 15 - 25, délka programu: 120 min. (60 min. laboratoř + 60 min expozice)
 


 
  • Mapa lidského těla 2
 
Během laboratorního cvičení žáci projdou jednotlivé orgánové soustavy lidského těla. Prozkoumají anatomický model oběhové soustavy a rozmístění tepen a žil.  Pod mikroskopem si prohlédnou stavbu červené kostní dřeně. Na modelu lidského srdce zjistí rozmístění srdečních chlopní a zamyslí se nad jejich funkcí. Na mikroskopickém preparátu si prohlédnou složení lidské krve. Pomocí anatomického modelu mozku prozkoumají jeho jednotlivé části a pod mikroskopem Purkyňovy buňky mozečku. Ze smyslů se zaměří na zrak a sluch. Zjistí, jak pracuje oční čočka a objasní příčinu krátkozrakosti a dalekozrakosti. Vyzkouší si také test barvocitu. Na anatomickém modelu ucha odhalí rozmístění sluchových kůstek a Eustachovy trubice. Prohlédnou si anatomický model zárodku člověka a sestaví obrázky buněčného jádra, chromozomu a DNA. V posledním úkolu rozpoznají předložené kosti lidského těla a zakreslí jejich umístění v lidském těle.
 
Učivo dle RVP: anatomie a fyziologie - stavba a funkce jednotlivých částí těla, orgány, orgánové soustavy (oběhová, řídící, smysly, rozmnožovací); fylogeneze a ontogeneze člověka - rozmnožování člověka; dědičnost a proměnlivost organismů 

Cena: 70 Kč, min a max počet osob: 15 - 25, délka programu: 120 min. (60 min. laboratoř + 60 min expozice)
  

Kompletní přehled všech našich více než 30 programů naleznete na stránce věnované vzdělávacím programům


Pokud máte dotazy k programům, kontaktujte naši konzultantku pro školy v pracovní dny mezi 9.00 a 15.00 na telefonu +420 724 586 230.

Pokud chcete program zarezervovat, napište nám na e-mail rezervace@iqlandia.cz

Těšíme se na viděnou při programech!
Hlavní partneři