Metodické centrum

V rámci projektu „Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I“ číslo  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008498 vzniklo v science centru iQLANDIA „Metodické centrum pro pedagogy ZŠ na podporu badatelsky orientované výuky“. 
 
Pro všechny pedagogy z Libereckého kraje zaměřené na výuku přírodovědných předmětů se bude realizovat celkem 8 bezplatných seminářů metodického centra v průběhu trvání projektu (od září 2018 do června 2020). Všechny semináře se budou věnovat badatelskému přístupu k výuce přírodovědných předmětů, jejich vzájemného propojení na základě mezipředmětových vazeb a možnosti propojení formální výuky s doplňkovým a neformálním vzděláváním v science centru. O účastníky se budou starat metodici science centra, kteří mají bohaté zkušenosti v oblasti neformálního přírodovědného vzdělávání. Na účastníky čeká mnoho experimentů, které mohou uplatnit v rámci své výuky na základní škole, kniha Experimentář, příjemné prostředí a milí lektoři. Semináře probíhají v laboratořích, expozicích a prostorách planetária v iQLANDII.

Další ze seminářů Metodického centra v rámci projektu NAKAP v iQLANDII vás čeká 28. 5. 2019 od 8:45 do 13:45 (případně do 16:00)
Seminář cílí na učitele přírodovědných předmětů druhého stupně základních škol z Libereckého kraje. 
Tentokrát se více zaměříme na přírodopis a ukážeme si provázanost biologie s ostatními přírodními vědami. Opět se zaměříme na badatelsky orientovanou výuku a propojování formální a neformální výuky. Zaměříme se na praktické ukázky experimentů do škol nejen z přírodopisu, ale i z ostatních přírodovědných oborů blízkých biologii a na moderní didaktické pomůcky dostupné na trhu. 
Seminář je zdarma a jeho kapacita je omezena. Proto se prosím přihlaste co nejdříve. V rámci semináře je pro účastníky zajištěno stravování zdarma. 
Po absolvování semináře budou mít účastníci možnost prohlédnout si stálé expozice SC iQLANDIA, v jehož zázemí se seminář koná. 
 
Seminář se koná bezplatně.

Po skončení semináře mají účastníci možnost si zdarma projít všechny expozice science centra samostatně. 

Pozvánka na aktuální seminář je ke stažení zde.
 
Metodické centrum pro pedagogy ZŠ na podporu badatelsky orientované výuky se bude opakovat pravidelně jednou za tři měsíce, vždy se zaměřením na jeden z přírodovědných předmětů. 
 
Parkování je pro účastníky semináře zajištěno zdarma na parkovišti iQLANDIE.
 
V rámci semináře je pro účastníky připraveno občerstvení zdarma včetně oběda. Kapacita jednoho semináře je max. 25 pedagogů.

Vaši účast prosím potvrďte do pátku 24.5. 2019 na email:
novotna@iqlandia.cz, tel.: +420 724 586 230
 
 
Hlavní partneři