Metodické centrum

V rámci projektu „Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I“ číslo  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008498 vzniklo v science centru iQLANDIA „Metodické centrum pro pedagogy ZŠ na podporu badatelsky orientované výuky“. 
 
Pro všechny pedagogy z Libereckého kraje zaměřené na výuku přírodovědných předmětů se bude realizovat celkem 8 bezplatných seminářů metodického centra v průběhu trvání projektu (od září 2018 do června 2020). Všechny semináře se budou věnovat badatelskému přístupu k výuce přírodovědných předmětů, jejich vzájemného propojení na základě mezipředmětových vazeb a možnosti propojení formální výuky s doplňkovým a neformálním vzděláváním v science centru. O účastníky se budou starat metodici science centra, kteří mají bohaté zkušenosti v oblasti neformálního přírodovědného vzdělávání. Na účastníky čeká mnoho experimentů, které mohou uplatnit v rámci své výuky na základní škole, kniha Experimentář, příjemné prostředí a milí lektoři. Semináře probíhají v laboratořích, expozicích a prostorách planetária v iQLANDII.

Další ze seminářů vás čeká 4. 12. 2018 od 8:45 do 13:45 (případně do 16:00)
jeho obsah bude zaměřen z větší části na fyziku. Ale na své si jistě přijdou i pedagogové s jinými aprobacemi, kteří mají zájem se dozvědět, jak svůj předmět lépe propojit právě s výše zmiňovanou fyzikou. Po skončení semináře mají účastníci možnost si zdarma projít všechny expozice science centra samostatně. 

Pozvánka na aktuální seminář je ke stažení zde.
 
Metodické centrum pro pedagogy ZŠ na podporu badatelsky orientované výuky se bude opakovat pravidelně jednou za tři měsíce, vždy se zaměřením na jeden z přírodovědných předmětů. 
 
Parkování je pro účastníky semináře zajištěno zdarma na parkovišti iQLANDIE.
 
V rámci semináře je pro účastníky připraveno občerstvení zdarma včetně oběda. Kapacita jednoho semináře je max. 25 pedagogů.

Své přihlášky prosím zasílejte na mail desensky@iqlandia.cz.
 
 
Hlavní partneři