Metodické centrum

V rámci projektu „Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I“ číslo  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008498 vzniklo v science centru iQLANDIA „Metodické centrum pro pedagogy ZŠ na podporu badatelsky orientované výuky“. 
 
Pro všechny pedagogy z Libereckého kraje zaměřené na výuku přírodovědných předmětů se bude realizovat celkem 8 bezplatných seminářů metodického centra v průběhu trvání projektu (od září 2018 do června 2020). Všechny semináře se budou věnovat badatelskému přístupu k výuce přírodovědných předmětů, jejich vzájemného propojení na základě mezipředmětových vazeb a možnosti propojení formální výuky s doplňkovým a neformálním vzděláváním v science centru. O účastníky se budou starat metodici science centra, kteří mají bohaté zkušenosti v oblasti neformálního přírodovědného vzdělávání. Na účastníky čeká mnoho experimentů, které mohou uplatnit v rámci své výuky na základní škole, kniha Experimentář, příjemné prostředí a milí lektoři. Semináře probíhají v laboratořích, expozicích a prostorách planetária v iQLANDII.

Další ze seminářů Metodického centra v rámci projektu NAKAP v iQLANDII vás čeká 19. 3. 2019 od 8:45 do 13:45 (případně do 16:00)
Tentokrát se více zaměříme na přírodopis a jeho provázanost s ostatními přírodními vědami. Ukážeme si možnosti propojení formální a neformální výuky s využitím nabídky našeho science centra. S pracovními listy si projdeme expozice, které se zaměřují na přírodopis (Člověk, Smysly a Sexmisie). Podíváme se také na nabídku Planetária, která jistě zaujme nejen učitele přírodopisu. Součástí bude i oblíbený blok v laboratořích, kde se můžete těšit na spoustu experimentů, práci s různými typy optických přístrojů (např. mikroskop, stereolupa) a další didaktické pomůcky – např. simulátor porodu. 

Seminář se koná bezplatně.

Po skončení semináře mají účastníci možnost si zdarma projít všechny expozice science centra samostatně. 

Pozvánka na aktuální seminář je ke stažení zde.
 
Metodické centrum pro pedagogy ZŠ na podporu badatelsky orientované výuky se bude opakovat pravidelně jednou za tři měsíce, vždy se zaměřením na jeden z přírodovědných předmětů. 
 
Parkování je pro účastníky semináře zajištěno zdarma na parkovišti iQLANDIE.
 
V rámci semináře je pro účastníky připraveno občerstvení zdarma včetně oběda. Kapacita jednoho semináře je max. 25 pedagogů.

Své přihlášky prosím zasílejte na mail desensky@iqlandia.cz.
 
 
Hlavní partneři