Pomůžeme vám v dětech zažehnout radost z poznávání.

50% sleva na programy pro školy

leden 2018

Všechny školní kolektivy mohou v lednu 2018 využít zvýhodněné nabídky na vstupné na naše vzdělávací programy pro školy.
Více zde

Komentované prohlídky

Chcete dětem zpestřit výuku? Umožnit jim, aby si teoretické znalosti ověřily v praxi? Vezměte je k nám – do ráje vědy, techniky, ohromujících experimentů a chytré zábavy! Pro učitele nabízíme prohlídky ZDARMA. Více zde

Top 10 nových exponátů v podzimní sezóně v iQLANDII

září - prosinec 2017 

Interaktivní billiard, binární ščítačka, měsíční zrcadlo - to je jen malý vzorek ze série nových interaktivních exponátů, které postupně přibývají v našich expozicích. Přijďte a vyzkoušejte. 
Více zde

Stmelovací den v iQLANDII

na objednání 

Hledáte, pátráte, přemýšlíte, jak a kde nejlépe seznámit a stmelit váš nový školní kolektiv? Přijďte prožít báječný den v iQLANDII a odneste si zážitky, na které budete se třídou vzpomínat opravdu dlouho. 
Více zde

Elixír do škol

Přemýšlíte, jak zpestřit výuku fyziky? Potřebujete novou inspiraci? Pak využijte odborné kurzy pro učitele ZŠ, SŠ a víceletých gymnázií z Libereckého kraje s názvem Elixír do škol. Více zde

PEDagogické CENtrum

PedCen – Pedagogické centrum pro vzdělávání všech, kteří chtějí učit zajímavě a ukázat dětem, že věda není nuda.
PedCen je projekt, který si dal vysoký cíl – zatraktivnit přírodovědné předměty, které se mezi žáky příliš netěší oblibě. Jedná se převážně o fyziku, chemii a biologii. Chtěli bychom pedagogům ukázat možnosti, jak tyto předměty vzájemně tematicky propojit a ukázat tak žákům, že věda je jedna veliká oblast, ve které se jednotlivé disciplíny prolínají a úzce s sebou souvisí. 

Nabízíme specializované programy pro učitele přírodovědných předmětů, kteří  nemají ve svých školách vyhovující prostory a chtějí se vzdělávat, vyměňovat si vzájemně zkušenosti a získávat informace od kolegů a dalších odborníků ve vzdělávání přírodovědných předmětů. Pojďme společně zatraktivnit obory, které u žáků nejsou příliš oblíbené, ale poptávka po absolventech je na trhu práce velmi vysoká.

Bližší informace vám rád podá manažer pro vědu a vzdělávání Mgr. Petr Desenský desensky@iqlandia.cz  Hlavní partneři