Pomůžeme vám v dětech zažehnout radost z poznávání.

Výjezdní školení Metodického centra

12. 6. od 12. 30 do 16.00  v ZŠ Partyzánská, Česká Lípa

Zveme pedagogy na další bezplatný seminář metodického centra. Tentokrát bude školení výjezdní, zaměřené na badatelsky orientovanou výuku a je určené učitelům přírodovědných předmětů.


Více zde

Rezervujte si svou návštěvu v iQLANDII a iQPARKU předem

květen - červen

Aby byl váš výlet do iQLANDIE a iQPARKU co nejpříjemnějsí, žádáme všechny pedagogy o rezervaci návštěvy předem. 


Více zde

Další seminář Metodického centra

28. 5. od 8.45 do 13.45

Zveme na další bezplatný seminář Metodického centra v rámci projektu NAKAP v iQLANDII. Tentokrát se více zaměříme na přírodopis a ukážeme si provázanost biologie s ostatními přírodními vědami.


Více zde

Vzdělávací programy obsazeny? Nevadí!

Jedete k nám na školní výlet a vzdělávací programy jsou již obsazeny? Nevadí! V iQLANDII  máme ještě spousty dalších aktivit, které můžete využít v den vaší návštěvy. Navíc bezplatně v rámci vstupného do expozic.Více zde

Astrofyzika - nový program v Laborkách


Rozšířili jsme naší nabídku v Laborkách o další program, tentokrát na téma Astrofyzika. Přijďte vhodně doplnit vaše hodiny na téma vesmír. K dispozici máme mnoho přístrojů, které nebývají v běžné výbavě škol. 


Více zde
Zobrazeny výsledky 1-5 (z 10)
 1 2 

PEDagogické CENtrum

PedCen – Pedagogické centrum pro vzdělávání všech, kteří chtějí učit zajímavě a ukázat dětem, že věda není nuda.
PedCen je projekt, který si dal vysoký cíl – zatraktivnit přírodovědné předměty, které se mezi žáky příliš netěší oblibě. Jedná se převážně o fyziku, chemii a biologii. Chtěli bychom pedagogům ukázat možnosti, jak tyto předměty vzájemně tematicky propojit a ukázat tak žákům, že věda je jedna veliká oblast, ve které se jednotlivé disciplíny prolínají a úzce s sebou souvisí. 

Nabízíme specializované programy pro učitele přírodovědných předmětů, kteří  nemají ve svých školách vyhovující prostory a chtějí se vzdělávat, vyměňovat si vzájemně zkušenosti a získávat informace od kolegů a dalších odborníků ve vzdělávání přírodovědných předmětů. Pojďme společně zatraktivnit obory, které u žáků nejsou příliš oblíbené, ale poptávka po absolventech je na trhu práce velmi vysoká.

Bližší informace vám rád podá manažer pro vědu a vzdělávání Mgr. Petr Desenský desensky@iqlandia.cz  Hlavní partneři