Dotační projekt MŠMT

(31. ledna 2016)
Projekt SLCL - doplnění expozic reg. č. CZ.1.05/3.2.00/20.0374 realizovaný v roce 2015 byl podpořen z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace
V rámci projektu bylo provedeno rozšíření a upgrade expozic, rozšíření laboratoří, zakoupení licencí na nové pořady a propagační činnost pro zvýšení atraktivity centra.
 
 
Název operačního programu: OP Výzkum a vývoj pro inovace
Číslo a název oblasti podpory: 5.3.2 Propagace a informovanost o výsledcích VaV 
 
Název projektu: SLCL - doplnění expozic
Registrační číslo projektu: CZ.1.05/3.2.00/20.0374
 
Celková výše finanční podpory: 49 986 000 Kč
Z toho:
Strukturální fond (ERDF): 42 488 100 Kč (85 %)
Státní rozpočet (SR): 7 497 900 Kč (15 %)
 
Datum zahájení projektu: 01. 01. 2015
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2015


 
Hlavní partneři