Didaktika - Člověk a příroda A 

Cílem projektu „Didaktika - Člověk a příroda A“ (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000665) je rozvoj kompetencí vzdělávání ve vzdělávací oblasti RVP ZV Člověk a příroda prostřednictvím pravidelné a dlouhodobé spolupráce akademiků, pedagogů ZŠ a odborníků z NNO v oblasti inovace oborových didaktik.
Hlavními aktivitami jsou příprava inovovaných strategií učení a jejich ověření (akční výzkum). Vedlejším výstupem projektu jsou modelové učební jednotky pro vybrané učivo. Projekt Didaktika - Člověk a příroda A byl zahájen 2. 1. 2017.

Webové stránky projektu: http://didaktika.zcu.cz/cz/index.html

Tento projekt je spolufinancován EU.Hlavní partneři