Art & Science - Inovativní formy učení  v přeshraniční spolupráci v česko-německo-polském trojzemí

 
                              

Na tisíc studentů z českého, německého a polského pohraničí se zapojí do unikátního mezinárodního projektu neformálního vzdělávání propojujícího vědu a umění pod názvem Art & Science.

Registrační číslo projektu: 100312915
Název operačního programu: Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko
Partneři projektu: 
Hillersche Villa e. V. (D)
Technische Universität Dresden – IHI Zittau (D) 
 
Celková výše finanční podpory: 1,85 mil EUR                                                                
Z toho IQLANDIA, o.p.s: 389 tis. EUR
 
Datum zahájení projektu: 01. 10. 2017
Datum ukončení projektu: 30. 09. 2020
 
 
Studenty z patnácti středních škol – převážně víceletých gymnázií – z Löbau, České Lípy, Jelení Hory a dalších příhraničních měst čeká dohromady devadesát speciálních týdenních workshopů zaměřených na divadlo, hudbu, film, fotografii, akční umění a další média. Jedná se o stěžejní aktivitu projektu, během které mladí lidé ve věku od 12 do 17 let pomocí zážitkové pedagogiky získají poznatky a osvojí si dovednosti jak z umělecké oblasti, tak z oblasti přírodních věd a techniky. Workshopy se střídavě uskuteční v liberecké iQLANDII, německém Groβhennersdorfu a polském Niedamirowě. 
 
Školáci si budou moci vybrat jakoukoliv ze specializovaných dílen. Mezinárodní skupina studentů pak bude pod vedením zkušených lektorů a tlumočníků po dobu sedmi dní pracovat na společném projektu, který na závěr soustředění představí. Pokud si děti zvolí například workshop zabývající se loutkovým divadlem, dozví se vše o loutkách, a to nejenom z technického hlediska, ale i z toho historického. Samy si navíc zkusí loutky vyrobit a profesionálně s nimi nacvičit třeba divadelní hru, kterou si i zprodukují. 
 
Cílem projektu je, aby se mladí lidé z pohraničí co nejvíce poznali, naučili se týmové spolupráci a zodpovědnosti a odbourali komunikační a jazykové bariéry. Každý rok bude zasvěcen jinému tématu, začíná R. U. R. – drama Karla Čapka, následovat budou „Antropocén“ a „Big Data“.  Celý projekt, jeho přínos a efektivitu, po dobu jeho fungování zkoumají didaktici z Technische Universität – IHI Zittau. 
Hlavní partneři