Projekty

iQLANDIA spolupracuje s rozsáhlou sítí partnerů a je zapojena do řady projektů v tuzemsku i v zahraničí. 

Jsme součástí České asociace science center (ČASC) a European Network of Science Centres and Museums (ECSITE).


                                                                                                           

Realizované projekty:


Dotační projekt MŠMT
Hlavní partneři