Souhlas se zpracováním osobních údajů

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 
Subjekt osobních údajů uděluje tímto v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) svůj svobodný a výslovný souhlas společnosti:
 
IQLANDIA, o.p.s.
se sídlem Nitranská 410/10, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec
IČO: 254 44 565 
kontaktní údaje: email – gdpr@iqlandia.cz, tel. - +420 486 103 090
 
jako správci (dále jen „správce“) se zpracováním svých osobních údajů, která subjekt správci sám poskytl, dle podmínek uvedených v tomto souhlasu.
 
Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje k následujícím účelům:
 
  • vedení evidence zákazníků / klientů
  • přímý marketing – zasílání newsletterů a další e-mailové komunikace, tiskovin, mobilních notifikací, zasílání výher, vstupenek a propagačních předmětů.
 
na právním základě souhlasu subjektu údajů (čl. 6. odst. 1, písm. a) GDPR) a to v rozsahu údajů poskytnutých k uvedeným účelům subjektem údajů: jméno, příjmení, datum a místo narození, místo trvalého pobytu (ulice a číslo, obec, PSČ), telefonní číslo, e-mail, pokud byly tyto údaje v uvedeném rozsahu poskytnuty.
 
Osobní údaje budou uloženy a zpracovávány po dobu 5 let.
 
Osobní údaje poskytnuté subjektem údajů správce neposkytuje žádné třetí osobě (příjemci). Osobní údaje subjektu údajů nebudou zpracovávány zpracovateli osobních údajů. Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě. Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. 
 
Subjekt údajů má právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají a to jak v celém rozsahu, tak pouze vůči zpracování pro účely přímého marketingu včetně profilování.
 
Subjekt údajů má dále právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je  Úřad pro ochranu osobních údajů.
 
Subjekt údajů nemá povinnost osobní údaje poskytovat a jejich neposkytnutí nemá pro subjekt údajů žádné důsledky. 
 
   
 
Hlavní partneři