Jsme obecně prospěšnou společností zaměřenou na neformální vzdělávání

O společnosti

Obecně prospěšná společnost iQLANDIA je nástupcem Labyrint Bohemia, o.p.s. (zal. 2002), která vznikla za účelem poskytování neformálního vzdělávání formou interaktivního poznávání. Hlavní aktivitou společnosti je provozování a rozvoj science center iQLANDIA a iQPARK.

Science centrum iQLANDIA se od otevření 28. 3. 2014 profiluje jako významné evropské centrum popularizace vědy, výzkumu a přírodních věd. Science centrum iQPARK, první science centrum v ČR (zal. 2004), se zaměřuje na oslovování mladších dětí.


Klíčová data z Výroční zprávy 2018

Hlavní partneři