Vzdělávací program v Planetáriu

Zpět

Odebírat měsíčník pro učitele:

Jsem z Libereckého kraje
Odebírat

Planetarium

Ročník je zcela orientační, vždy záleží na ŠVP dané školy. Programy přizpůsobujeme věku a znalostem žáků a studentů.
Program Ročník Předmět Učivo dle RVP
Živák: Všichni jsme hvězdy 6. - 9. ročník ZŠ, 1. - 4. ročník SŠ Chemie, Fyzika Gravitační pole a gravitační síla, formy energie, hvězdy, magnetické pole, atomy, částicové složení látek, prvky, periodická soustava prvků, chemické sloučeniny, aminokyseliny, vznik života a jeho význam - velký třesk, vznik chem. prvků, termojaderná fúze, kategorie a životní cykly hvězd, exoplanety - klikněte pro detail
Cesta časem 5. - 9. ročník ZŠ Přírodověda, Fyzika, Biologie Sluneční soustava, hvězdy, atomy, vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a jeho význam, Země, vznik a vývoj živých soustav; evoluce, geologická historie Země – vývoj vesmíru, vznik částic, formování Galaxie a Sluneční soustavy, vymírání druhů, kontinentální drift, klimatické změny - klikněte pro detail
Astronaut 3. - 7. ročník ZŠ Fyzika, Biologie gravitační pole a gravitační síla, fyziologie člověka - technologie pro pobyt ve vesmíru, výcvik astronauta, vliv pobytu ve vesmíru na organismus astronauta z hlediska fyziologie (svaly, kosti, kardiovaskulární systém), ukázka denních úkonů astronautů, pobývajících na vesmírné stanici - klikněte pro detail
Planety 6. - 9. ročník ZŠ, 1. - 4. ročník SŠ Zeměpis, Fyzika, Biologie Sluneční soustava, Země, Země jako vesmírné těleso - historie a stavba Sluneční soustavy, planety Sluneční soustavy, měsíce a další tělesa, akreční disk, tvorba Země, srážky planetek a éry bombardování, meteority, technologie průzkumu vesmíru, extrémní podmínky ve vesmíru - klikněte pro detail
Přírodní výběr 3. - 9. ročník ZŠ Prvouka, Přírodověda, Biologie Základní struktura života, vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a jeho význam, dědičnost a proměnlivost organismů, buňka, vznik a vývoj živých soustav; evoluce, dědičnost a proměnlivost – princip evoluce, přírodní a pohlavní výběr, život C. R. Darwina, buňka, buněčné dělení, přírodní bariéry - klikněte pro detail
Soumrak dinosaurů 3. - 9. ročník ZŠ Prvouka, Přírodověda, Zeměpis, Fyzika, Biologie Sluneční soustava, vznik a vývoj živých soustav; evoluce, geologická historie Země - paleontologie, geologická období, pohyb kontinentů, vymírání druhů, evoluce dinosaurů, astronomie - klikněte pro detail
Úsvit kosmického věku 3. - 9. ročník ZŠ Prvouka, Přírodověda, Zeměpis, Fyzika Sluneční soustava - dobývání vesmíru, závod o Měsíc, kosmonautika, nepilotované lety, ISS, soukromé lety do vesmíru - klikněte pro detail
Výprava ke hvězdám 3. - 9. ročník ZŠ, 1. - 4. ročník SŠ Fyzika, Biologie Gravitační pole a gravitační síla, formy energie, vlastnosti světla, hvězdy, magnetické pole, prvky - život a zánik hvězd, supernovy, vzdálenosti hvězd, vizualizace nukleární fúze, vznik těžších prvků v prvních hvězdách, formování Slunce, záření, sluneční vítr, sluneční bouře, polární záře - klikněte pro detail
Živák: Do vesmíru a zase zpátky 5. - 9. ročník ZŠ, 1. ročník SŠ Přírodověda, Zeměpis, Fyzika, Biologie Galaxie, naše místo v Galaxii, vesmírné vzdálenosti, vznik Sluneční soustavy, formování planet, velikosti planet a hvězd, noční obloha ze Země, Neptunu a jiných míst vesmíru, vícenásobné hvězdy, rychlost světla, planety a vybrané satelity Sluneční soustavy. VÝKLAD PŘIZPŮSOBUJEME VĚKU ŽÁKŮ - klikněte pro detail
Živák: Vesmír pro nejmenší MŠ, 1. - 4. ročník ZŠ Prvouka, Přírodověda Sluneční soustava, Slunce, Země, Galaxie,vznik Sluneční soustavy, pohyb Slunce po obloze, střídání dne a noci, noční obloha - VÝKLAD PŘIZPŮSOBUJEME VĚKU ŽÁKŮ - klikněte pro detail
Živák: Země v pohybu 6. - 9. ročník ZŠ, 1. ročník SŠ Zeměpis, Fyzika, Biologie Sluneční soustava, Země jako vesmírné těleso – pohyb Sluneční soustavy v Galaxii, vznik Sluneční soustavy, tvorba planet, rotace Země, délka dne, vliv Měsíce na zemskou rotaci, oběh Země kolem Slunce, délka roku, zemská osa, přísluní a odsluní, výstřednost oběžné dráhy, rovnodennost a slunovrat, aj. - klikněte pro detail
Na toto téma není v této kategorii nabídka
Hlavní partneři