Vzdělávací program pro MŠ a 1. stupeň ZŠ

Zpět
Programy pro předškolní věk 1. stupeň zakladních škol.

Tématická science show

Program má frontalní formou přiblížit téma dle výběru. Lektoři představují vybrané experimenty a referují.

Laborky

Laboratoře se zaměřují na aktivitu samotných studentů, kteří za dohledu našich lektorů pracují s pomůckami na předem vybrané téma.

Pracovní listy

Pracovní listy usměrňují práci studentů. Lze z nich také čerpat zpětná vazba aktivity a jsou volně ke stažení a rozkopírování.

Planetarium

Projekce, živé komentáře a show nejen ke hvězdám a planetám, ale i evoluci a mnohé dalším.

Tématická science show

*Ročník je zcela orientační, vždy záleží na ŠVP dané školy. Programy přizpůsobujeme věku a znalostem žáků a studentů.
Program Doporučený ročník* Téma Klíčová slova
Balónková show MŠ, 1. - 5. roč. ZŠ Prvouka, Přírodověda Při balónkových experimentech děti vyzkouší nafukování balónku chemickou reakcí, raketový pohon, stání na balóncích, dozvědí, proč balónek praská a mnoho dalšího. - klikněte pro detail
Hravá voda MŠ, 1. - 5. roč. ZŠ* Prvouka Děti milují vodu a během tohoto programu se o ní hodně dozvědí: jak funguje nadnášení vodou, jaký tvar má kapka, zda se dá voda stlačovat, proč je důležitá pro náš život a další zajímavosti ze světa vody. - klikněte pro detail
Lidské smysly pro mladší MŠ, 1. - 3. roč. ZŠ Prvouka Naši nejmenší badatelé si pod vedením našich zkušených lektorů otestují své smysly - chuť, čich, hmat, zrak i sluch. - klikněte pro detail
Lidské smysly pro starší 4. - 5. roč. ZŠ Přírodověda Testovaní jednotlivých smyslů, mapa jazyka, lateralita, optické klamy, jak funguje animovaný film, dokáže hmat nahradit zrak?, obrácené zvukovody, orchestr bobo tubes - klikněte pro detail
Na vlnách zvuku 4. - 5. roč.. ZŠ Přírodověda Vše, co vyluzuje kdejaký zvuk či hluk je u dětí velmi populární. Jak ale vlastně zvuk vzniká a na čem závisí jeho podoba a jak se šíří se děti dozvědí během tohoto programu. - klikněte pro detail
Velká science show iQLANDIA MŠ, 1. - 5. roč. ZŠ Prvouka, Přírodověda Úspěšná show se silným motivačním působením na studium přírodovědních předmětů. Během show zažijete Van de Graafův generátor vysokého elektrostatického napětí, exotermické reakce a ohnivé pokusy, extrémně nízké teploty při pokusech s kapalným dusíkem, exploze skvělou zábavu a mnoho dalšího! - klikněte pro detail
Velká science show iQPARK MŠ, 1. - 5. roč. ZŠ Prvouka, Přírodověda Během naší populární science show se děti dozvědí, co je horký led, jak funguje raketa, co jsou to chemické pokusy, jestli se dá vytvořit z vody kulička a jiná tajemství vědy - klikněte pro detail
Na toto téma není v této kategorii nabídka

Laborky

*Ročník je zcela orientační, vždy záleží na ŠVP dané školy. Programy přizpůsobujeme věku a znalostem žáků a studentů.
Program Doporučený ročník* Téma Klíčová slova
Magnetománie MŠ, 1. - 3. roč. ZŠ Prvouka Jaké jsou vlastnosti magnetu, k čemu je užitečný, dá se vypnout? Jak funguje kompas, jak naučit kancelářskou sponku létat? To a mnoho dalšího se děti dozvědí v programu věnovaného magnetům. - klikněte pro detail
Neposedná voda MŠ, 1. - 3. roč. ZŠ Prvouka V rámci tohoto programu naši lektoři dětem předvedou podvodní sopku, vodní vír i vodní hodiny a naučí je rozdělovat barvy a další zajímavé věci ze světa vědy. - klikněte pro detail
Tajemství mikrosvěta 4. - 5. roč ZŠ Přírodověda Základy práce s mikroskopem, zkoumání vybraných preparátů, stereolupa, digitální mikroskopy, princip suchého zipu, stavba krevní buňky člověka a zvířete, a další tajemství z mikrosvěta:) - klikněte pro detail
Na toto téma není v této kategorii nabídka

Pracovní listy

*Ročník je zcela orientační, vždy záleží na ŠVP dané školy. Programy přizpůsobujeme věku a znalostem žáků a studentů.
Program Doporučený ročník* Téma Klíčová slova
Člověk 4. - 5. roč ZŠ Fyzika, Biologie Měření objemu plic, hladina intenzity zvuku, mozková činnost, měření krevního tlaku, test zraku, závislost tlaku na síle a ploše, frekvenční rozsah sluchu, zrak různých živočichů. - klikněte pro detail
Geo 4. - 5. roč ZŠ Zeměpis, Fyzika Mořské proudy, zkreslení map, hladina světového oceánu, pohyb kontinentů, prapevnina Pangea, Coriolisova síla, skleníkový efekt, tíhové zrychlení na Měsíci. - klikněte pro detail
iQLANDIA 4. - 5. roč ZŠ Zeměpis, Fyzika, Biologie výběr z pracovních listů. Vhodné pro prozkoumání většiny expozic. - klikněte pro detail
iQPARK 1 3. - 5. roč. ZŠ Prvouka, Přírodověda Bublifuky, šlapej elektřinu a další - klikněte pro detail
iQPARK 2 3. - 5. roč. ZŠ Prvouka, Přírodověda Braillovo písmo, výskok, časový posun a další - klikněte pro detail
Věda v domě 4. - 5. roč ZŠ Fyzika Úhlová rychlost otáčení, moment setrvačnosti, Archimédův zákon, kladka, kladkostroj, rozklad světla hranolem, skládání světla, RGB, zákon odrazu světla, elektromagnetická indukce. - klikněte pro detail
Živly 4. - 5. roč ZŠ Zeměpis, Fyzika Přeměny energie, zemětřesení, obnovitelná energie, paraboloid, přeměna sluneční energie na elektrickou, síla větru, přečerpávací elektrárna, komínový efekt. - klikněte pro detail
Na toto téma není v této kategorii nabídka

Planetarium

*Ročník je zcela orientační, vždy záleží na ŠVP dané školy. Programy přizpůsobujeme věku a znalostem žáků a studentů.
Program Doporučený ročník* Téma Klíčová slova
Astronaut 3. - 5. ročník ZŠ Přírodověda, Fyzika, Biologie Film dokumentuje výcvik astronautů a techniku, potřebnou k jejich pobytu na oběžné dráze kolem Země. Věnuje se účinkům extrémních podmínek vesmíru na lidský organismus a technologiím, které astronautům umožňují přežít ve volném kosmickém prostoru. - klikněte pro detail
Planety 5. roč. ZŠ Přírodověda, Zeměpis Historie a stavba Sluneční soustavy, planety Sluneční soustavy, měsíce a další tělesa, akreční disk, extrémní podmínky, tvorba Země, srážky a bombardování, meteorit, antény, sonda, Viking, Voyager - klikněte pro detail
Přírodní výběr 3. - 5. roč. ZŠ Prvouka, Přírodověda Evoluce, přírodní a pohlavní výběr, život C. R. Darwina, buňka, buněčné dělení, přírodní bariéry. - klikněte pro detail
Soumrak dinosaurů 3. - 5. roč. ZŠ Přírodověda Paleontologie, geologická období, pohyb kontinentů, vymírání druhů, evoluce dinosaurů, astronomie - klikněte pro detail
Úsvit kosmického věku 3. - 5. roč. ZŠ Prvouka, Přírodověda dobývání vesmíru, závod o Měsíc, kosmonautika, nepilotované lety, ISS, soukromé lety do vesmíru - klikněte pro detail
Výprava ke hvězdám 3. - 5. roč. ZŠ Prvouka, Přírodověda Formování, život a zánik hvězd, vizualizace výbuchu supernovy, vzdálenosti a trajektorie hvězd, vizualizace nukleární fúze, vznik těžších prvků v prvních hvězdách, formování Slunce, záření, sluneční vítr a jeho důsledky, sluneční bouře, vysvětlení polární záře, vizualizace konečného stádia hvězd - klikněte pro detail
Živák: Vesmír pro nejmenší MŠ, 1. - 5. ročník ZŠ Prvouka, Přírodověda Sluneční soustava, Slunce, Země, Galaxie,vznik Sluneční soustavy, pohyb Slunce po obloze, střídání dne a noci, noční obloha - VÝKLAD PŘIZPŮSOBUJEME VĚKU ŽÁKŮ - klikněte pro detail
Na toto téma není v této kategorii nabídka
Hlavní partneři