Vzdělávací program pro MŠ a 1. stupeň ZŠ

Zpět
Odebírat měsíčník pro učitele:

Zaškrtnutím níže uvedeného okénka „poskytuji souhlas“ udělujete souhlas společnosti IQLANDIA, o. p. s. IČ: 254 44 565 ke zpracování jména, příjmení, emailové adresy a telefonu k marketingovým účelům, tzn. k nabízení produktů po dobu 5 let. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat na emailu gdpr@iqlandia.cz. S ohledem na zpracování osobních údajů máte práva v souladu s čl. 15 – 20 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679, zejména právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu a právo na výmaz. Kompletní informace o zpracování osobních údajů si můžeš přečíst na naší webové stránce věnované GDPR.

Programy pro předškolní věk 1. stupeň zakladních škol.

Tématická science show

Program má frontalní formou přiblížit téma dle výběru. Lektoři představují vybrané experimenty a referují.

Laborky

Laboratoře se zaměřují na aktivitu samotných studentů, kteří za dohledu našich lektorů pracují s pomůckami na předem vybrané téma.

Pracovní listy

Pracovní listy usměrňují práci studentů. Lze z nich také čerpat zpětná vazba aktivity a jsou volně ke stažení a rozkopírování.

Planetarium

Projekce, živé komentáře a show nejen ke hvězdám a planetám, ale i evoluci a mnohé dalším.

Tématická science show

Program Ročník Předmět Učivo dle RVP
Hravá voda 4. - 5. roč. ZŠ Přírodověda Látky a jejich vlastnosti, voda - vlastnosti, složení, význam pro život, vzduch - proudění vzduchu - klikněte pro detail
Lidské smysly pro starší 4. - 5. roč. ZŠ Přírodověda Testovaní jednotlivých smyslů, mapa jazyka, lateralita, optické klamy, jak funguje animovaný film, dokáže hmat nahradit zrak?, obrácené zvukovody, orchestr bobo tubes - klikněte pro detail
Velká science show MŠ, 1. - 5. roč. ZŠ Prvouka, Přírodověda Látky a jejich vlastnosti - klikněte pro detail
Na toto téma není v této kategorii nabídka

Laborky

Program Ročník Předmět Učivo dle RVP
Lidské smysly pro mladší MŠ, 1. - 3. roč. ZŠ Prvouka Nejmenší badatelé si pod vedením našich zkušených lektorů otestují své smysly - chuť, čich, hmat, zrak i sluch - klikněte pro detail
Magnetománie MŠ, 1. - 3. roč. ZŠ Prvouka Jaké jsou vlastnosti magnetu, k čemu je užitečný, dá se vypnout? Jak funguje kompas, jak naučit kancelářskou sponku létat? To a mnoho dalšího se děti dozvědí v programu věnovaného magnetům. - klikněte pro detail
Neposedná voda MŠ, 1. - 3. roč. ZŠ Prvouka V rámci tohoto programu naši lektoři dětem předvedou podvodní sopku, vodní vír i vodní hodiny a naučí je rozdělovat barvy a další zajímavé věci ze světa vědy. - klikněte pro detail
Tajemství mikrosvěta 5. roč ZŠ Přírodověda Rostliny, živočichové, praktické metody poznávání přírody pomocí různých typů optických přístrojů, mikroskopů, stereolup a digitálních příručních mikroskopů. Zkoumání různých vzorků - stavba těl rostlin a živočichů. - klikněte pro detail
Na toto téma není v této kategorii nabídka

Pracovní listy

Program Ročník Předmět Učivo dle RVP
Člověk 4. - 5. roč ZŠ Fyzika, Biologie Měření objemu plic, hladina intenzity zvuku, mozková činnost, měření krevního tlaku, test zraku, závislost tlaku na síle a ploše, frekvenční rozsah sluchu, zrak různých živočichů. - klikněte pro detail
Geo 4. - 5. roč ZŠ Zeměpis, Fyzika Mořské proudy, zkreslení map, hladina světového oceánu, pohyb kontinentů, prapevnina Pangea, Coriolisova síla, skleníkový efekt, tíhové zrychlení na Měsíci. - klikněte pro detail
iQLANDIA 4. - 5. roč ZŠ Zeměpis, Fyzika, Biologie výběr z pracovních listů. Vhodné pro prozkoumání většiny expozic. - klikněte pro detail
iQPARK 1 3. - 5. roč. ZŠ Prvouka, Přírodověda Bublifuky, šlapej elektřinu a další - klikněte pro detail
iQPARK 2 3. - 5. roč. ZŠ Prvouka, Přírodověda Braillovo písmo, výskok, časový posun a další - klikněte pro detail
Věda v domě 4. - 5. roč ZŠ Fyzika Úhlová rychlost otáčení, moment setrvačnosti, Archimédův zákon, kladka, kladkostroj, rozklad světla hranolem, skládání světla, RGB, zákon odrazu světla, elektromagnetická indukce. - klikněte pro detail
Živly 4. - 5. roč ZŠ Zeměpis, Fyzika Přeměny energie, zemětřesení, obnovitelná energie, paraboloid, přeměna sluneční energie na elektrickou, síla větru, přečerpávací elektrárna, komínový efekt. - klikněte pro detail
Na toto téma není v této kategorii nabídka

Planetarium

Ročník je zcela orientační, vždy záleží na ŠVP dané školy. Programy přizpůsobujeme věku a znalostem žáků a studentů.
Program Ročník Předmět Učivo dle RVP
Cesta časem 5. ročník ZŠ Přírodověda Sluneční soustava, hvězdy, atomy, vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a jeho význam, Země, vznik a vývoj živých soustav; evoluce, geologická historie Země – vývoj vesmíru, vznik částic, formování Galaxie a Sluneční soustavy, vymírání druhů, kontinentální drift, klimatické změny - klikněte pro detail
Astronaut 3. - 5. ročník ZŠ Přírodověda, Fyzika, Biologie Gravitační pole a gravitační síla, fyziologie člověka - technologie pro pobyt ve vesmíru, výcvik astronauta, vliv pobytu ve vesmíru na organismus astronauta z hlediska fyziologie (svaly, kosti, kardiovaskulární systém), ukázka denních úkonů astronautů, pobývajících na vesmírné stanici - klikněte pro detail
Planety 5. roč. ZŠ Přírodověda, Zeměpis Historie a stavba Sluneční soustavy, planety Sluneční soustavy, měsíce a další tělesa, akreční disk, extrémní podmínky, tvorba Země, srážky a bombardování, meteorit, antény, sonda, Viking, Voyager - klikněte pro detail
Přírodní výběr 3. - 5. roč. ZŠ Prvouka, Přírodověda Základní struktura života, vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a jeho význam, dědičnost a proměnlivost organismů, buňka, vznik a vývoj živých soustav; evoluce, dědičnost a proměnlivost – princip evoluce, přírodní a pohlavní výběr, život C. R. Darwina, buňka, buněčné dělení, přírodní bariéry - klikněte pro detail
Soumrak dinosaurů 3. - 5. roč. ZŠ Přírodověda Sluneční soustava, vznik a vývoj živých soustav; evoluce, geologická historie Země - paleontologie, geologická období, pohyb kontinentů, vymírání druhů, evoluce dinosaurů, astronomie - klikněte pro detail
Úsvit kosmického věku 3. - 5. roč. ZŠ Prvouka, Přírodověda Sluneční soustava - dobývání vesmíru, závod o Měsíc, kosmonautika, nepilotované lety, ISS, soukromé lety do vesmíru - klikněte pro detail
Výprava ke hvězdám 3. - 5. roč. ZŠ Prvouka, Přírodověda Gravitační pole a gravitační síla, formy energie, vlastnosti světla, hvězdy, magnetické pole, prvky - život a zánik hvězd, supernovy, vzdálenosti hvězd, vizualizace nukleární fúze, vznik těžších prvků v prvních hvězdách, formování Slunce, záření, sluneční vítr, sluneční bouře, polární záře - klikněte pro detail
Živák: Do vesmíru a zase zpátky 5. roč. ZŠ Přírodověda, Zeměpis galaxie, naše místo v Galaxii, vesmírné vzdálenosti, vznik Sluneční soustavy, formování planet, velikosti planet a hvězd, noční obloha ze Země, Neptunu a jiných míst vesmíru, vícenásobné hvězdy, rychlost světla, planety a vybrané satelity Sluneční soustavy. VÝKLAD PŘIZPŮSOBUJEME VĚKU ŽÁKŮ - klikněte pro detail
Živák: Vesmír pro nejmenší MŠ, 1. - 4. ročník ZŠ Prvouka, Přírodověda Sluneční soustava, Slunce, Země, Galaxie,vznik Sluneční soustavy, pohyb Slunce po obloze, střídání dne a noci, noční obloha - VÝKLAD PŘIZPŮSOBUJEME VĚKU ŽÁKŮ - klikněte pro detail
Na toto téma není v této kategorii nabídka
Hlavní partneři