Vzdělávací program pro MŠ a 1. stupeň ZŠ

Zpět
Programy pro předškolní věk 1. stupeň zakladních škol.

Tématická science show

Program má frontalní formou přiblížit téma dle výběru. Lektoři představují vybrané experimenty a referují.

Laborky

Laboratoře se zaměřují na aktivitu samotných studentů, kteří za dohledu našich lektorů pracují s pomůckami na předem vybrané téma.

Pracovní listy

Pracovní listy usměrňují práci studentů. Lze z nich také čerpat zpětná vazba aktivity a jsou volně ke stažení a rozkopírování.

Planetarium

Projekce, živé komentáře a show nejen ke hvězdám a planetám, ale i evoluci a mnohé dalším.

Tématická science show

Program Ročník Předmět Učivo dle RVP
Hravá voda 4. - 5. roč. ZŠ Přírodověda Látky a jejich vlastnosti, voda - vlastnosti, složení, význam pro život, vzduch - proudění vzduchu - klikněte pro detail
Lidské smysly pro starší 4. - 5. roč. ZŠ Přírodověda Testovaní jednotlivých smyslů, mapa jazyka, lateralita, optické klamy, jak funguje animovaný film, dokáže hmat nahradit zrak?, obrácené zvukovody, orchestr bobo tubes - klikněte pro detail
Velká science show MŠ, 1. - 5. roč. ZŠ Prvouka, Přírodověda Látky a jejich vlastnosti - klikněte pro detail
Na toto téma není v této kategorii nabídka

Laborky

Program Ročník Předmět Učivo dle RVP
Lidské smysly pro mladší MŠ, 1. - 3. roč. ZŠ Prvouka Nejmenší badatelé si pod vedením našich zkušených lektorů otestují své smysly - chuť, čich, hmat, zrak i sluch - klikněte pro detail
Magnetománie MŠ, 1. - 3. roč. ZŠ Prvouka Jaké jsou vlastnosti magnetu, k čemu je užitečný, dá se vypnout? Jak funguje kompas, jak naučit kancelářskou sponku létat? To a mnoho dalšího se děti dozvědí v programu věnovaného magnetům. - klikněte pro detail
Neposedná voda MŠ, 1. - 3. roč. ZŠ Prvouka V rámci tohoto programu naši lektoři dětem předvedou podvodní sopku, vodní vír i vodní hodiny a naučí je rozdělovat barvy a další zajímavé věci ze světa vědy. - klikněte pro detail
Tajemství mikrosvěta 5. roč ZŠ Přírodověda Rostliny, živočichové, praktické metody poznávání přírody pomocí různých typů optických přístrojů, mikroskopů, stereolup a digitálních příručních mikroskopů. Zkoumání různých vzorků - stavba těl rostlin a živočichů. - klikněte pro detail
Na toto téma není v této kategorii nabídka

Pracovní listy

Program Ročník Předmět Učivo dle RVP
Člověk 4. - 5. roč ZŠ Fyzika, Biologie Měření objemu plic, hladina intenzity zvuku, mozková činnost, měření krevního tlaku, test zraku, závislost tlaku na síle a ploše, frekvenční rozsah sluchu, zrak různých živočichů. - klikněte pro detail
Geo 4. - 5. roč ZŠ Zeměpis, Fyzika Mořské proudy, zkreslení map, hladina světového oceánu, pohyb kontinentů, prapevnina Pangea, Coriolisova síla, skleníkový efekt, tíhové zrychlení na Měsíci. - klikněte pro detail
iQLANDIA 4. - 5. roč ZŠ Zeměpis, Fyzika, Biologie výběr z pracovních listů. Vhodné pro prozkoumání většiny expozic. - klikněte pro detail
iQPARK 1 3. - 5. roč. ZŠ Prvouka, Přírodověda Bublifuky, šlapej elektřinu a další - klikněte pro detail
iQPARK 2 3. - 5. roč. ZŠ Prvouka, Přírodověda Braillovo písmo, výskok, časový posun a další - klikněte pro detail
Věda v domě 4. - 5. roč ZŠ Fyzika Úhlová rychlost otáčení, moment setrvačnosti, Archimédův zákon, kladka, kladkostroj, rozklad světla hranolem, skládání světla, RGB, zákon odrazu světla, elektromagnetická indukce. - klikněte pro detail
Živly 4. - 5. roč ZŠ Zeměpis, Fyzika Přeměny energie, zemětřesení, obnovitelná energie, paraboloid, přeměna sluneční energie na elektrickou, síla větru, přečerpávací elektrárna, komínový efekt. - klikněte pro detail
Na toto téma není v této kategorii nabídka

Planetarium

Ročník je zcela orientační, vždy záleží na ŠVP dané školy. Programy přizpůsobujeme věku a znalostem žáků a studentů.
Program Ročník Předmět Učivo dle RVP
Cesta časem 5. ročník ZŠ Přírodověda Sluneční soustava, hvězdy, atomy, vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a jeho význam, Země, vznik a vývoj živých soustav; evoluce, geologická historie Země – vývoj vesmíru, vznik částic, formování Galaxie a Sluneční soustavy, vymírání druhů, kontinentální drift, klimatické změny - klikněte pro detail
Astronaut 3. - 5. ročník ZŠ Přírodověda, Fyzika, Biologie Gravitační pole a gravitační síla, fyziologie člověka - technologie pro pobyt ve vesmíru, výcvik astronauta, vliv pobytu ve vesmíru na organismus astronauta z hlediska fyziologie (svaly, kosti, kardiovaskulární systém), ukázka denních úkonů astronautů, pobývajících na vesmírné stanici - klikněte pro detail
Planety 5. roč. ZŠ Přírodověda, Zeměpis Historie a stavba Sluneční soustavy, planety Sluneční soustavy, měsíce a další tělesa, akreční disk, extrémní podmínky, tvorba Země, srážky a bombardování, meteorit, antény, sonda, Viking, Voyager - klikněte pro detail
Přírodní výběr 3. - 5. roč. ZŠ Prvouka, Přírodověda Základní struktura života, vznik, vývoj, rozmanitost, projevy života a jeho význam, dědičnost a proměnlivost organismů, buňka, vznik a vývoj živých soustav; evoluce, dědičnost a proměnlivost – princip evoluce, přírodní a pohlavní výběr, život C. R. Darwina, buňka, buněčné dělení, přírodní bariéry - klikněte pro detail
Soumrak dinosaurů 3. - 5. roč. ZŠ Přírodověda Sluneční soustava, vznik a vývoj živých soustav; evoluce, geologická historie Země - paleontologie, geologická období, pohyb kontinentů, vymírání druhů, evoluce dinosaurů, astronomie - klikněte pro detail
Úsvit kosmického věku 3. - 5. roč. ZŠ Prvouka, Přírodověda Sluneční soustava - dobývání vesmíru, závod o Měsíc, kosmonautika, nepilotované lety, ISS, soukromé lety do vesmíru - klikněte pro detail
Výprava ke hvězdám 3. - 5. roč. ZŠ Prvouka, Přírodověda Gravitační pole a gravitační síla, formy energie, vlastnosti světla, hvězdy, magnetické pole, prvky - život a zánik hvězd, supernovy, vzdálenosti hvězd, vizualizace nukleární fúze, vznik těžších prvků v prvních hvězdách, formování Slunce, záření, sluneční vítr, sluneční bouře, polární záře - klikněte pro detail
Živák: Do vesmíru a zase zpátky 5. roč. ZŠ Přírodověda, Zeměpis galaxie, naše místo v Galaxii, vesmírné vzdálenosti, vznik Sluneční soustavy, formování planet, velikosti planet a hvězd, noční obloha ze Země, Neptunu a jiných míst vesmíru, vícenásobné hvězdy, rychlost světla, planety a vybrané satelity Sluneční soustavy. VÝKLAD PŘIZPŮSOBUJEME VĚKU ŽÁKŮ - klikněte pro detail
Živák: Vesmír pro nejmenší MŠ, 1. - 4. ročník ZŠ Prvouka, Přírodověda Sluneční soustava, Slunce, Země, Galaxie,vznik Sluneční soustavy, pohyb Slunce po obloze, střídání dne a noci, noční obloha - VÝKLAD PŘIZPŮSOBUJEME VĚKU ŽÁKŮ - klikněte pro detail
Na toto téma není v této kategorii nabídka
Hlavní partneři