TULaborkaKomu se tu bude líbit

Technická univerzita v Liberci (TUL) je univerzita s kladným nábojem a třeba i tobě naše expozice vnukne myšlenku studovat nějaký z oborů, které nabízí.

 

Co všechno tu najdeš 

Na TUL se aktivně zkoumá a bádá, můžeš to zkusit i ty - máme tu stroj na výrobu nanovláken, model elektronového mikroskopu, dráhu, na které se můžeš prohánět s Lego Mindstorms nebo třeba mapu, která ukazuje náš region v mnoha vrstvách. V nově vybudované laboratoři je místo pro objevování spousty fyzikálních i chemických zákonů.

Pro učitele

Expozice, které vznikla ve spolupráci s Technickou univerzitou Liberec, má velký potenciál motivovat žáky ke studiu mnoha vědních disciplín. Studium na vysoké škole kombinuje různé obory, které se na základní škole učí odděleně, do jednotných celků. Vědomosti se tak propojují a žáci mají možnost vidět, jak stavba motýlích křídel či krabích krunýřů inspiruje vědce k objevování nových materiálů využívajících principů, které vynalezla matka příroda. To by ale nebylo možné bez technologických vymožeností, jako jsou skenovací elektronový mikroskop3D tiskárnarobotické rameno či počítačem řízené pohony. Jak tyto věci vypadají a fungují, mají žáci možnost objevit v expozici technické univerzity. A nejen to. Technická univerzita v Liberci se v minulosti proslavila nanovlákny. Jak tato pouhým okem neviditelná vlákna vznikají, jaké mají vlastnosti či shlédnout, jak vypadá jejich výroba v průmyslovém měřítku a dokonce si nanotextilie osahat, to rovněž patří mezi věci, které je možné v expozici TULaborka zažít. 
 

Zjisti vše o aktuálním výzkumu i objevech na Technické univerzitě v Liberci.

Hlavní partneři