Laboratoře - místo pro zkoumání a bádáníKomu se tu bude líbit

Do Laboratoří zveme všechny, kdo chtějí bádat ještě intenzivněji a detailněji než při zkoumání exponátů v expozicích. Na víkendy a v době prázdnin denně máme přichystané workshopy na různá témata, která ti odhalí krásy a tajemství vědy. Programy jsou vhodné pro všechny, kterým je 10 let a výš

Co tu všechno najdeš 

Vídíme a pozorujeme, Tajemství mikrosvěta, Člověk a jeho schopnosti, to je jen malá ukázka workshopů, které jsme připravili pro naše návštěvníky. Vždy máme několik stanovišť, na kterých za asistence lektora bádáš, zkoumáš, objevuješ. Informace o aktuálním workshopu najdeš vždy na domovské stránce webu. Program se koná ZDARMA v rámci vstupného do expozic. Kapacita je však omezena, doporučujeme vyzvednout si rezervační lístek na pokladně.  

Pro učitele

V Laboratořích probíhají programy zvané Laborky, které kladou důraz na dva důležité prvky – mezipředmětové vazby a badatelský přístup k výuce. Na jedno téma se žáci podívají z více úhlů a pochopí provázanost mezi jednotlivými předměty. Sami odhalují přírodní zákonitosti a lektoři působí převážně jako rádci a facilitátoři výuky. Bádání probíhá ve skupinách s podporou pracovních listů a moderního vybavení
Přijď zkoumat do našich laboratoří, kde máme špičkové nejen vybavení, ale i lektory.