Prozkoumej s námi prostory iQLANDIE!

Komu se tu bude líbit

Jsi zvědavý, jak to vypadá v samém nitru naší planety, odkud se občas linou podivné zvuky? A co všechno se skrývá pod povrchem České republiky? Pokud máš pro strach uděláno, vydej se s námi do podzemí.

Co tu všechno najdeš

Interaktivní expozice věnovaná geologii České republiky je umístěna až na samém dně iQLANDIE, v jejím sklepení. A představ si, že o těchto tajemných prostorách nikdo do počátku výstavby centra ani netušil! 

Pro učitele

Pokud je v přírodopisu a zeměpisu právě probíráno téma neživé přírody, vznik Země a stavba Země, doporučujeme navštívit naši expozici GeoLab. Pro žáky jsou připraveny exponáty zaměřené na vývoj stavbu zemské kůry a další geologické procesy. Nedílnou součástí expozice je stroj času, který žáky provede historií Země. Dále se zde nachází exponáty, na kterých budou žáci seznámeni se vznikem a vlastnostmi nerostného bohatství. Na seismografu si změří sílu a průběh seismických vln, které vznikají při zemětřesení.
 

Komu se tu bude líbit

Odpoutej se na chvíli od Země a ponoř se do hlubin vesmíru. V naší nové expozici si můžeš vyzkoušet pocity kosmonauta a objevovat krásy naší sluneční soustavy i světů ještě vzdálenějších.

Co tu všechno najdeš 

Prozkoumej rudou planetu vesmírným vozítkem Mars Rover, podívej se na pitvu 145 cm velkého mimozemšťana nebo si otestuj, jak jednoduché či složité je vylézt z přistávacího modul Vostok 28. 

Pro učitele

Expozice Kosmo používá tématu vesmír k motivaci žáků pro studium přírodovědných předmětů. Na interaktivních exponátech žáci nenásilným způsobem objeví například jaká je vzájemná poloha těles Země, Měsíc, Slunce a jak se navzájem tyto objekty ovlivňují. Uvidí, jak vypadá a neustále se mění povrch naší nejbližší hvězdy – Slunce. Vyzkouší, jak gravitační zrychlení ovlivní jejich hmotnost na různých vesmírných objektech, nebo si na vesmírném skateboardu zajezdí mezi planetami, o kterých se toho během zběsilé jízdy spoustu dozví. Ale protože věda je také zábava, mohou žáci poznávat povrch planety Mars na simulátoru vesmírného vozítka a chvíli tak strávit 80 milionů kilometrů od naší domovské planety. 

Komu se tu bude líbit

Do Laboratoří zveme všechny, kdo chtějí bádat ještě intenzivněji a detailněji než při zkoumání exponátů v expozicích. Na víkendy a v době prázdnin denně máme přichystané workshopy na různá témata, která ti odhalí krásy a tajemství vědy. Programy jsou vhodné pro všechny, kterým je 10 let a výš

Co tu všechno najdeš 

Vídíme a pozorujeme, Tajemství mikrosvěta, Člověk a jeho schopnosti, to je jen malá ukázka workshopů, které jsme připravili pro naše návštěvníky. Vždy máme několik stanovišť, na kterých za asistence lektora bádáš, zkoumáš, objevuješ. Informace o aktuálním workshopu najdeš vždy na domovské stránce webu. Program se koná ZDARMA v rámci vstupného do expozic. Kapacita je však omezena, doporučujeme vyzvednout si rezervační lístek na pokladně.  

Pro učitele

V Laboratořích probíhají programy zvané Laborky, které kladou důraz na dva důležité prvky – mezipředmětové vazby a badatelský přístup k výuce. Na jedno téma se žáci podívají z více úhlů a pochopí provázanost mezi jednotlivými předměty. Sami odhalují přírodní zákonitosti a lektoři působí převážně jako rádci a facilitátoři výuky. Bádání probíhá ve skupinách s podporou pracovních listů a moderního vybavení

Komu se tu bude líbit

V této expozici si to užívají děti i dospělí. S vodou si tu můžeš hrát i experimentovat.

 

Co tu všechno najdeš 

S vodou se dá provádět ledacos, zvlášť když máš k dispozici pořádné vodní koryto, mlýnky, trubky, stroje i trysky! U nás pochopíš princip zdymadla, vodních turbín i jaké nebezpečí číhá na vodáky pod jezem. Unikátní vodní stěna a interaktivní fontána tryskající do výšky 830 centimetrů patří mezi naše nejoblíbenější exponáty. Od dubna do září můžeš bádat a relaxovat i ve venkovní části této expozice.

Pro učitele 

Ve vodním světě jsou k vyzkoušení exponáty, na kterých si žáci ověří fyzikální chování kapalin v klidu a pohybu (hydrostatika a hydromechanika). Ve vodním korytu máme připravený model plavební komory, děti tak uvidí princip spojených nádob v praxi. Na jednom z exponátů vodního světa jsou modely jednotlivých druhů vodních turbín.

Žáci uvidí, která z turbín nejvíce využívá energii vody. Uprostřed vodního světa se nachází velká kamenná zeměkoule, na které děti mohou objevit, proč se naše Země otáčí. Mezi další exponáty, se silným didaktickým efektem, patří například demonstrace závislosti velikosti vztlakové síly na hustotě tekutiny. Ve venkovní části vodního světa můžou děti vyzkoušet jedno z nejstarších čerpadel se šnekovým mechanismem – Archimedův šroub.

Komu se tu bude líbit

Odkud se vlastně vzal vesmír, hvězdy, planety…? Otázky staré jako lidstvo samo. Ale jen několik vyvolených mělo to štěstí a mohlo se vydat na výzkumné cesty přímo do nitra vesmíru. Láká tě to také? U nás se může stát kosmonautem každý! Stačí mít dostatek kuráže!

Co tu všechno najdeš 

Expozice GEO je zkrátka jedno velké dobrodružství. Začít bys rozhodně měl výskokem na Měsíci! Na obrazovce uvidíš, o kolik je na našem jediném satelitu slabší gravitace. A jako absolutní vrcholný zážitek ti doporučujeme gyroskop - simulátor kosmického výcviku. Kolik vteřin v něm vydržíš?

Pro učitele 

Spousta žáků umí spočítat přetížení. Ale jaké to vlastně je zažít 3G přetížení? To si žáci mohou vyzkoušet v expozici GEO na vesmírném kolotoči, který se, mimochodem, používá pro výcvik kosmonautů. Součástí výuky matematiky je i geometrie v prostoru. Nechte své žáky prolézat bezednou Kleinovou láhví a nakonec zjistí, že i geometrie má své kouzlo.

V expozici je připraveno mnoho interaktivních exponátů převážně z fyziky a zeměpisu. Exponáty demonstrují jevy jako například Coriolisovu sílu, jak se chovají různé vrstvy půdy při vrásnění či zlomu, pohyb tělesa v gravitačním poli a mohou si vyzkoušet, jak vysoko by vyskočily na Měsíci při gravitačním zrychlení 1/6 G. Nezapomněli jsme ani na téma meteorologie, kde si žáci mohou vyzkoušet, jaké je funkce atmosféry při skleníkovém jevu. Pokud se nebudou obávat hlubšího poznání, mohou přes zrcadlové bludiště sestoupit blíže ke středu Země (do expozice Geolab).

Komu se tu bude líbit

Fascinuje tě, co všechno dokáže síla ohně, větru či vody? Nebo jsi spíš typ, co při letní bouřce nevystrčí nos? U nás mít strach rozhodně nemusíš – všechny živly i přírodní katastrofy tady jdou totiž jednoduchým tlačítkem vypnout. Ale všichni zatím vydrželi až do konce.
 

Co tu všechno najdeš

Jak fungují vodní mlýny, různé typy turbín, nebo dokonce celá velká přečerpávací elektrárna? A jak moc silné otřesy zvládnete na našem simulátoru zemětřesení? Kdo nebude mít dost, může si nechat vlasy pročísnout vichřicí a pak se ohřát u ohnivého tornáda.


Pro učitele 

Expozice živly je věnována tématu člověk a příroda, konkrétně rozmanitosti a projevům přírody. Děti si vyzkouší simulátory přírodních katastrof, jako je vichřice a zemětřesení. Nezapomněli jsme ani na ohnivé tornádo, které pravidelně předvádíme. Největší dominantou expozice je Teslův transformátor. Až se bude v hodinách fyziky probírat transformace napětí, vysoké napětí, nebo budete chtít žáky pro téma elektřiny nadchnout, přijďte se podívat. Nejenže studenti uvidí vysokofrekvenční vzduchový transformátor generující velmi vysoké napětí, ale dozví se i zajímavosti ze života Nikoly Tesly. Zabrousíme – li na téma výroby elektrický proud, máme připravené modely a schémata získávání elektřiny alternativní cestou za pomocí energie vody, Slunce či větru. Nejen pro menší děti je v expozici i koutek s obřími bublinami, kde se vliv detergentu na povrchové napětí kapaliny ukáže v plné kráse.

Komu se tu bude líbit

Technická univerzita v Liberci (TUL) je univerzita s kladným nábojem a třeba i tobě naše expozice vnukne myšlenku studovat nějaký z oborů, které nabízí.

 

Co všechno tu najdeš 

Na TUL se aktivně zkoumá a bádá, můžeš to zkusit i ty - máme tu stroj na výrobu nanovláken, model elektronového mikroskopu, dráhu, na které se můžeš prohánět s Lego Mindstorms nebo třeba mapu, která ukazuje náš region v mnoha vrstvách. V nově vybudované laboratoři je místo pro objevování spousty fyzikálních i chemických zákonů.

Pro učitele

Expozice, které vznikla ve spolupráci s Technickou univerzitou Liberec, má velký potenciál motivovat žáky ke studiu mnoha vědních disciplín. Studium na vysoké škole kombinuje různé obory, které se na základní škole učí odděleně, do jednotných celků. Vědomosti se tak propojují a žáci mají možnost vidět, jak stavba motýlích křídel či krabích krunýřů inspiruje vědce k objevování nových materiálů využívajících principů, které vynalezla matka příroda. To by ale nebylo možné bez technologických vymožeností, jako jsou skenovací elektronový mikroskop, 3D tiskárna, robotické rameno či počítačem řízené pohony. Jak tyto věci vypadají a fungují, mají žáci možnost objevit v expozici technické univerzity. A nejen to. Technická univerzita v Liberci se v minulosti proslavila nanovlákny. Jak tato pouhým okem neviditelná vlákna vznikají, jaké mají vlastnosti či shlédnout, jak vypadá jejich výroba v průmyslovém měřítku a dokonce si nanotextilie osahat, to rovněž patří mezi věci, které je možné v expozici TULaborka zažít. 
 
 

Komu se tu bude líbit

S kým jsme po celý život nejvíce v kontaktu? No přece s vlastním tělem! Ale známe ho (vlastně se) dostatečně? Tak schválně… Tušíš třeba, jaký je největší orgán lidského těla? Nebo jestli dokážeš silou mysli uvést do pohybu kuličku?  Všem, kteří o sobě chtějí zjistit víc, je určena jedna z nejrozsáhlejších expozic iQLANDIE – Člověk.
 

Co tu všechno najdeš

Na ploše více než 600 m2 je připraveno zhruba 80 důmyslných interaktivních exponátů. Na prohlídku a pokusy s vlastním tělem si proto rezervuj alespoň dvě hodiny. A nebuď smutný, že během jedné návštěvy všechno nestihneš. Vždyť lidské tělo je nejdokonalejší živý organismus planety a prozkoumat ho do posledního záhybu dá pěkně zabrat. A kdo bude mít vlastního těla dost, může si popovídat s naším humanoidním robotem Thespianem a klidně i ve více jazycích. Nerozhází ho (téměř) nic.

Pro učitele 

Expozice člověk se svým zaměřením orientuje převážně na oblast biologie. Na interaktivních exponátech se zaměříme kosti, svaly, kůži orgány, zkrátka na jedno z velkých témat přírodovědy, které musí ovládat nejen lékaři.
Žáci si mohou vyzkoušet práci vnitřních orgánů, jako je například práce srdce a sami zkusí za minutu přepumpovat 5 litrů umělé krve. Vyzkouší si úskalí i výhody laparoskopické operace nebo změří si objem svých plic. Prozkoumají modely lidského těla v životní velikosti a poznají stavbu kostí, svalů nebo se dozví, čím nahradit chybějící nebo nemocné části lidského těla.
V expozici mají možnost vyzkoušet si vlastní mozkovou aktivitu na exponátu mindball. Zkrátka poznají, že naše tělo je dokonalý stroj a pochopí, jak se o něj starat, aby nám vydrželo co nejdéle. Pokud učíte přírodopis, nesmíte tuto expozici se svými žáky vynechat.

Komu se tu bude líbit

Tak tahle expozice je speciálně vytvořená pro všechny holky a kluky od 12 let výše! Jasně, můžete s sebou vzít i rodiče nebo učitele, ale mladší sourozence nechte raději doma. Hlavně pokud ještě věří tomu, že děti nosí čáp. 
 

Co tu všechno najdete

Sexmisie vám velmi názorně, zábavně, a přitom citlivě odpoví na všechny otázky kolem sexuálního života. Expozice byla připravena ve spolupráci se sexuology a dětskými psychology a jedná se o první svého druhu v celé Evropě! Z ústředního prostoru – „matčina lůna“, které slouží jako relaxační zóna a kde zaslechnete i tlukot matčina srdce – se postupně vydáte do vzájemně propojených sekcí JÁ, MY, ONI a TABU, plné moderních interaktivních exponátů, neuvěřitelných projekcí a zajímavých grafik.

 

Pro učitele

Rodiče a učitele určitě potěší, že už se nebudou muset červenat, až se jich budete ptát na něco z oblasti sexu. I ty nejtajnější odpovědi totiž najdete u nás v iQLANDII. A oni tady zase pochopí, že o sexu se dá i s dětmi mluvit otevřeně, citlivě a beze studu. 

Komu se tu bude líbit

Tady si přijdou na své věční zvědavci a koumáci, kterým nedají spát otázky typu: Kde skončí všechno, co spláchnu do záchodu? Jak to, že se varná konvice sama vypne? Proč se zrcadlo při horké koupeli zarosí? Odkud se v zásuvce bere elektřina? A je bílá opravdu bílá?
 

Co tu všechno najdeš

Je až k nevíře, co všechno takový obyčejný dům skrývá. Kolik věcí, přístrojů a zařízení, které již považujeme za naprostou samozřejmost!  Ale víme skutečně, jak fungují? A jak vidí v takové domácnosti nevidomí? V této expozici máme i malometrážní byt, kde panuje naprostá tma. Přijď vyzkoušet, jestli si zvládneš po tmě zavázat tkaničku u boty a podobné testíky z každodenního života nevidomých.

Pro učitele

Žáci si často myslí, že vědu naleznou pouze ve vědeckých ústavech a ve specializovaných pracovištích. To je ale velké chyba! Věda nás obklopuje skoro neustále, dokonce i v našich domovech. Ať už jde o elektronické zařízení, jako je 3D televize či čidlo automatického světla na chodbě, spalovací motor či obyčejný splachovací záchod. Bez vědy by byl náš život o tyto vynálezy ochuzen. V expozici se kromě fungování běžných zařízení v domácnosti vešlo i spoustu exponátů převážně z fyziky. Žáci si ve vaně vyzkouší Archimédův zákon, sami sebe budou zvedat pomocí kladkostrojů a dalších jednoduchých strojů, rozloží světelné paprsky na všechny barvy duhy, uvidí holografickou projekci, zmagnetizují televizor nebo si vyzkouší funkci bimetalu v domácích spotřebičích. Kromě fyziky mají možnost si v expozici vyzkoušet jaké to je být nevidomým a pohybovat se v neznámé místnosti, vyzkouší si práci televizního moderátora a televizního dabéra. Sami sebe promění v lidský pohon obří pračky a poznají, jakou práci dá vyrobit jeden kilowatt elektrické energie nebo jak funguje elektromagnetická indukce.
 

Komu se tu bude líbit

Tady se vyřádí všichni, kdo mají rádi hry v trochu větším měřítku a rádi se kochají pohledem na symbol města - Ještěd. Máme tu jeden z nejúžasnějších výhledů na dominentu Liberce.

Co tu všechno najdeš

Lodě, piškvorky, vše ze dřeva, žádný mobil nebo tablet. A jako bonus zvukový hlavolam - víc zjistíš na střeše iQLANDIE.

Pro učitele

Po nasátí vědomostí a prožití zábavných okamžiků žáci ocení možnost chvilku si odpočinout a všechny zážitky a vědomosti náležitě vstřebat. Pro tyto účely se v teplejších měsících skvěle hodí Solární terasa.  Ohraničený prostor přímo na střeše iQLANDIE přímo svádí se na chvilku posadit na lavičkách, kochat se pohledem na Ještěd a přitom si zahrát odpočinkové hry, například obří hru lodě, nebo řešit jednoduché hlavolamy. Tak přijďte „pobejt“ !

Komu se tu bude líbit

Tady si přijdou na své všichni, kteří sní o tom, že se jednou stanou slavným vynálezcem nebo objevitelem. Inspirace tu na ně číhá doslova na každém kroku! (Pozor, vysoce nakažlivé!)
 

Co tu všechno najdeš

Tolik chytrých českých hlav na jednom místě – to se hned tak nevidí! Jestlipak třeba víš, že ačkoliv jsme bez moře, tak lodní šroub vynalezl rodák z Chrudimska Josef Ressel? Anebo že si profesor Mach nechal v zájmu vědy dobrovolně svištět kolem hlavy kulky?

Pro učitele

Expozice „Češi světu“ je tvořena 29 bannery rozmístěných na chodbách ve třech patrech nad sebou. Formou krátkého, popularizačně naučného medailonku se žáci dozvědí zajímavosti z vědcova života i okolnosti, za kterých jeho vynález vznikal.
Ve třech patrech mají žáci možnost se seznámit s nejvýznamnějšími českými vynálezci, kteří výraznou měrou přispěli k podvědomí o naší zemi ve světě. Jde o soudobé, ale i historické osobnosti, devět panelů je věnováno talentovaným českým studentům, kteří již ve svém mladém věku dokázali přispět společnosti zajímavým objevem či vynálezem. Jejich příběhy motivují žáky ke studiu přírodovědných předmětů a ukazují, že věda je „cool“.

Komu se tu bude líbit

Tady se musí již z podstaty věci líbit všem – jak těm, co si chtějí po všem tom hloubání trochu odpočinout, tak těm, kteří toho ještě stále nemají dost. I zde, v pohodlných odpočinkových zónách máš totiž možnost trochu potrápit své mozkové závity. Ideální je pro to naše originální hra Kriminálka iQLANDIA, kterou najdeš v relaxační zóně ve 4. patře.
 

Co tu všechno najdeš

Spoustu zapeklitých hlavolamů a zábavných kvízů, při nichž otestuješ své znalosti i bystrost. Matematické exponáty ti názorně vysvětlí Pythagorovu větu nebo vlastnosti různých kuželoseček. Milovníci čísel se zase dozvědí, jak charakterizují statistici průměrného Čecha, a také si prověří, kolik desetinných míst si pamatují z čísla Pí.

Pro učitele 

Exponáty nejsou jen v expozicích, ale i v relaxačních prostorách umístěných v interiérech nebo i pod širým nebem. Pomocí dvojzvratné páky děti samy zvednou tunový automobil, seznámí se životem a dílem významných českých a libereckých vědců, dokonce i s úspěchy jejich mladých následovníků. Pomocí forenzních metod mohou pomoci odhalit vraha úspěšné mladé vědkyně. Na interaktivních exponátech si mohou osvojit poznatky za matematiky, například jak vypadá Pythagorova věta a její aplikace, gaussovo rozdělení, získají představu o objemových jednotkách a vyzkouší si vytvořit různé kuželosečky. Pro trpělivé a obzvláště zvídavé žáky máme v relaxačních prostorech připraveny oblíbené, různě obtížné hlavolamy a pro ty hravější zase různé didaktické hry.
Hlavní partneři