Školy - základní informace

Odebírat měsíčník pro učitele:

Zaškrtnutím níže uvedeného okénka „poskytuji souhlas“ udělujete souhlas společnosti IQLANDIA, o. p. s. IČ: 254 44 565 ke zpracování jména, příjmení, emailové adresy a telefonu k marketingovým účelům, tzn. k nabízení produktů po dobu 5 let. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat na emailu gdpr@iqlandia.cz. S ohledem na zpracování osobních údajů máte práva v souladu s čl. 15 – 20 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679, zejména právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu a právo na výmaz. Kompletní informace o zpracování osobních údajů si můžeš přečíst na naší webové stránce věnované GDPR.

iQLANDIA je moderní science centrum pro děti i dospělé, s deseti rozsáhlými interaktivními expozicemi, 4K planetáriem a prvním humanoidním robotem v ČR. Pro základní a střední školy nabízíme speciální lektorské programy, které děti a studenty zábavnou formou seznamují se základními jevy a pojmy z fyziky, chemie a biologie. Jejich zaměření vychází z požadavků učitele a odpovídá probírané látce. Žáci si na vlastní kůži vyzkoušejí experimenty, na něž ve škole není čas ani vybavení a které jim pomohou látku pochopit a často je podnítí i k zájmu o další studium.


Tematické science show

Osobité propojení vědy a zábavy – takové jsou TSS v iQLANDII. Probíhají formou frontální demonstrace od našich zkušených lektorů s častým zapojováním dětí do jednotlivých experimentů. Každá z nich vždy kompletně obsáhne jeden z hlavních tematických celků většiny ŠVP. 

Laborky

Houstone, máme problém! A kde jinde ho vyřešit než v našich moderních laboratořích! Pro žáky tu máme připraveno hned několik tematických stanovišť, kde mohou v malých skupinách přicházet na kloub nejrůznějším záhadám i přírodním zákonitostem. Vyzkoušejí si tu všechny fáze badatelské a výzkumné práce, včetně heuristiky. Poslední kroky lze realizovat později ve škole a výsledky žáků ohodnotit.

Zábavní a kvalifikovaní lektoři

Programy o délce 40, 90 a 120 minut probíhají pod vedením kvalifikovaných lektorů. Ti velmi dobře vědí, jak a čím děti zaujmout. Všechny jevy vysvětlují srozumitelně a na příkladech z běžného života. Vědou se skutečně baví a úspěšně se jim daří nadšení přenášet i na ostatní.
 

Programy:


Tematické science show: Vhodné doplnění školní výuky přírodovědných předmětů, probíhající frontální formou s možností zapojení žáků do jednotlivých experimentů.  Vstupné je 50 Kč na žáka v závislosti na typu science show.
 

Laborky: Práce ve skupině 3–4 žáků na připravených stanovištích v laboratoři. Důraz je kladen na mezipředmětové vazby, samostatné řešení problémů a heuristické objevování přírodních zákonitostí. Vstupné je 60 - 70 Kč na žáka.
 

Pracovní listy: Zpestřete si návštěvu a bavte se řešením úkolů, hádanek či fyzikálních záludností u našich exponátů. Cena za 1 pracovní list je 5 Kč, případně si jej lze stáhnout z našeho webu bezplatně zde.

Kompletní přehled programové nabídky naleznete v sekci Vzdělávací programy pro školy

Rezervace na rezervace@iQlandia.cz nebo na telefonním čísle +420 724 586 230 v pracovní dny od 9.00 do 15.00, v ostatní hodiny je k dispozici záznamník, na váš nahraný vzkaz budeme reagovat další pracovní den.

UPOZORNĚNÍ - všechny doprovodné programy (Laborky, Tematické science show), Planetárium i obědy je nutné objednávat písemně e-mailem na adresu rezervace@iqlandia.cz nebo info@iqlandia.cz. Jiné formy objednávky (telefonáty, osobní žádosti) není možné z technických důvodů zaznamenávat do našeho rezervačního systému. Děkujeme za pochopení.
 

Navíc máte zvýhodněné vstupné do všech expozic:

110 Kč/žák na celý den do všech expozic

60 Kč/žák/projekce v 4K Planetáriu (pouze v případě zakoupení vstupného do expozic)


70 Kč/žák/projekce v 4K Planetáriu (bez expozic)
 

Přijďte k nám nadchnout děti pro vědu!

Hlavní partneři