Školy - základní informace

Odebírat měsíčník pro učitele:

Zaškrtnutím níže uvedeného okénka „poskytuji souhlas“ udělujete souhlas společnosti IQLANDIA, o. p. s. IČ: 254 44 565 ke zpracování jména, příjmení, emailové adresy a telefonu k marketingovým účelům, tzn. k nabízení produktů po dobu 5 let. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat na emailu gdpr@iqlandia.cz. S ohledem na zpracování osobních údajů máte práva v souladu s čl. 15 – 20 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679, zejména právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu a právo na výmaz. Kompletní informace o zpracování osobních údajů si můžeš přečíst na naší webové stránce věnované GDPR.

IQLANDIA, o. p. s. provozuje čtyři zařízení, ve kterých popularizujeme vědu pro všechny věkové kategorie:
  • iQLANDIA -  moderní science centrum pro děti i dospělé, s deseti rozsáhlými interaktivními expozicemi
  • iQPLANETÁRIUM - naučné filmy i unikátní živé pořady
  • iQPARK – expozice pro nejmladší
  • iQFABLAB – chytrá dílna 
Pro základní, střední školy i mateřské školy nabízíme speciální lektorské programy, které děti a studenty zábavnou formou seznamují se základními jevy a pojmy z fyziky, chemie, biologie, zeměpisu a astronomie. Programy jsou vytvářeny i na základě požadavků učitelů a respektují Rámcový vzdělávací program. Žáci si na vlastní kůži vyzkoušejí experimenty, na něž ve škole není čas ani vybavení a které jim pomohou látku pochopit. Často je aktivity v iQLANDII podnítí i k zájmu o další studium.

Nové letáky pro školy - školní rok 2019 / 2020


                      

Kliknutím na leták se vám otevře jeho kompletní obsah. Kvalita zobrazení se může v různých prohlížečích lišit.

Nabídka:

Expozice iQLANDIE s pracovními listy –  v moderním science centru najdete přes 400 interaktivních exponátů a pro nasměrování dětí ke konkrétní skupině exponátů slouží pracovní listy. Ze široké nabídky pracovních listů můžete vybrat ty, které děti dovedou k fyzikálním, zeměpisným nebo spíše biologickým exponátům. Návštěva expozic tak přestane být náhodným objevováním a hraním. Pracovní listy si lze bezplatně stáhnout z našeho webu.

Tematické science show: Vhodné doplnění školní výuky přírodovědných předmětů, probíhající frontální formou v auditoriu s možností zapojení žáků do jednotlivých experimentů.  Vstupné je 50/70 Kč na žáka v závislosti na typu science show. Délka trvání 45 minut.
Detailní popis: Jedná se o naučné představení v auditoriu, během kterého žáci v jednom celku zažijí experimenty z dané oblasti, doplněné o odborný komentář. Tato zkušenost napomáhá ucelení poznatků z vybraného tématu a to za pomocí „WOW“ a „AHA“ efektu. Do velké části netradičních demonstračních experimentů jsou žáci zapojováni a věda se tak pro ně stává něčím názorným a zároveň zábavným.
 
Laborky: Práce ve skupině 3–4 žáků na připravených stanovištích v laboratoři s připravenými pracovními listy. Důraz je kladen na mezipředmětové vazby, samostatné řešení problémů a heuristické objevování přírodních zákonitostí. Vstupné je 60/70 Kč na žáka. Délka trvání 90 – 120 minut.
Laborky kladou důraz na dva důležité prvky – mezipředmětové vazby a badatelský přístup k výuce. Na jedno téma se žáci podívají z více úhlů a pochopí provázanost mezi jednotlivými předměty. Sami odhalují přírodní zákonitosti a lektoři působí převážně jako rádci a facilitátoři výuky. Bádání probíhá ve skupinách s podporou pracovních listů a moderního vybavení
 
Programy v Planetáriu – živé programy o vesmíru i o planetě Zemi nebo naučné filmy s různou tematikou mohou doplnit výuku přírodopisu i zeměpisu díky názorným simulacím a ukázkám na moderní kupoli našeho Planetária. Živáky navíc nabízejí aktivní zapojení žáků a názorné experimenty. Délka trvání je 45 – 60 minut v závisloti na zvoleném tématu. Vstup do Planetária je možný samostatně nebo v cenově výhodnější kombinaci s expozicemi.
 
Hravé programy v iQPARKU – na nejmladší návštěvníky od předškoláků po žáky 3. tříd čekají aktivity v laboratoři iQPARKU zaměřené na objevování základních vlastností světa kolem nás. Délka trvání je 40 minut, cena 50 Kč / žák.
Děti si mohou samy vyzkoušet, jaké je to stát se na chvíli vědcem, provádět pokusy a objevovat přírodní zajímavosti. Při Vědeckých dílničkách se děti od zkušeného lektora dočkají spousty pokusů a zajímavostí na dané téma a pak za pomocí lektora a paní učitelky samy bádají na připravených stanovištích a objevují přírodní zákonitosti. Pomůckami se u nás stávají hračky, stavebnice, ale také běžné předměty jako PET láhve, balonky či sklenice s vodou.
 

Kompletní přehled programové nabídky naleznete v sekci Vzdělávací programy pro školy
 

Máte dotaz? 


Rádi vám jej zodpovíme na telefonním čísle +420 724 586 230 v pracovní dny od 9.00 do 15.00, v ostatní hodiny nám pište na e-mail info@iqlandia.cz a my se vám ozveme hned další pracovní den.
 
 

UPOZORNĚNÍ - veškeré návštěvy (Expozice, Laborky, Tematické science show, Planetárium i obědy) je nutné objednávat písemně e-mailem na adresu rezervace@iqlandia.cz nebo info@iqlandia.cz. Jiné formy objednávky (telefonáty, osobní žádosti) není možné z technických důvodů zaznamenávat do našeho rezervačního systému. Děkujeme za pochopení.
 
Díky včasné rezervaci zařídíme rychlé odbavení na pokladně. Děkujeme za pochopení.
 
Pro školy poskytujeme zvýhodněné vstupné:
120 Kč/žák na celý den do všech expozic
180 Kč/žák/projekce v iQPLANETÁRIU + expozice
80 Kč/žák/projekce v iQPLANETÁRIU (bez expozic)
50 Kč/žák – 70 Kč/žák - vzdělávací programy
 
Pro pedagogické doprovody nabízíme bezplatné a snížené vstupné
 
V případě, že má skupina objednaný program v laboratoři nebo show, platící vyučující platí pouze základní vstupné pro školní skupiny 120,- Kč/osoba
V případě, že má skupina objednaný program v planetáriu, platící vyučující platí 180,- Kč 
 
Nad rámec zvýhodněných vstupů platí každý další doprovod základní vstupné. 
 

 


Přijďte k nám nadchnout děti pro vědu!Hlavní partneři