Programy pro školy

V iQFABLABU jsme pro školní skupiny připravili programy, které propojují praktickou výuku s digitálními technologiemi.

Den otevřených dveří

7. 10. 2019 od 17.00
4. 11. 2019 od 17.00
2. 12. 2019 od 17.00
Náhlédnete do prostor iQFABLABU, odborný lektor vám představí veškerou dostupnou techniku. Lépe tak můžete vybrat vhodné téma programu pro vaši školu.

3D Tisk
 

Délka programu: 3 - 4 hodiny
Popis programu: V úvodu programu se žáci seznámí s technologií 3D tisku – co je zač, čím se vyznačuje, jaké existují druhy, jaké má využití a k čemu všemu se dá použít. Pak se seznámí a vyzkouší si různé způsoby získávání 3D modelu pro potřeby 3D tisku – příprava modelu z veřejně dostupné databáze, 3D skenování objektu a vlastní modelace objektu ve volně dostupném programu. 
Během vlastní práce na počítači si žáci prakticky vyzkouší, jak se dají v praxi uplatnit poznatky z matematiky a prostorové geometrie. Každý objekt si musí představit složený z několika základních geometrických tvarů, jejichž vhodnou kombinací a úpravami dosáhnou jednoduchého modelu. 
Žáci si vytvoří jednoduchý plochý 3D model – např. visačku, záložku do knihy, přívěšek na klíče. Model si sami připraví a vytisknou na 3D tiskárně. Čekání na 3D tisk vyplní seznámením s 3D pery. 
Věk + předpoklady: 6. - 9. třída, (práce ve dvojicích na PC, prostorová představivost)
Cíl programu: seznámit žáky s principem a možnostmi 3D tisku, rozvoj prostorové představivosti a matematické gramotnosti, prostorová geometrie
Počet dětí:  maximálně 24

 

Mindstorms - robotika


Délka programu: 3 - 4 hodiny
Popis programu: Žáci postaví a naprogramují jednoduchého robota s čidly. Pomocí tohoto robota budou plnit stupňující se obtížnost úkolů nebo zrealizují svůj nápad.
Průběh programu: Co je to robot?, Úvod do problematiky robotů (akční člen vs senzor), vysvětlení fungování programu a nahrání programu do robota, upnutí robota na konstrukci s čidly a koly, programovací úkoly (vykonej sekvenci pohybů, dojeď na přesné místo, objeď překážku, vyhni se překážce)
Věk + předpoklady: 7. - 9. třída 
Cíl programu: Naučit žáky tvořivému myšlení při stavbě robota a vytváření programů pomocí bloků. 
Počet dětí: maximálně 24 
 
 
Zaujal vás některý z našich programů? Kontaktujte nás na 724 586 230 nebo na info@iqlandia.cz

Těšíme se na společné zážitky v naší chytré dílně iQFABLAB.

Pro školy poskytujeme zvýhodněné vstupné:

• 250 Kč/žák za program


Kompletní ceník iQFABLABU


Pro pedagogické doprovody nabízíme bezplatné a snížené vstupné.

Hlavní partneři