iQFABLAB pro školy

Odborníci se shodují, že rozvoj nástup nových technologií, reverzního inženýrství, robotů, průmyslu 4.0 a internetu věcí (IoT) způsobí, že do 20 let zanikne téměř polovina pracovních míst, které budou nahrazena roboty, ale vznikne řada nových pracovních pozic. Ta tento rychlý vývoj nestačí naše školství dostatečně rychle reagovat.

Jak také učit děti poznatkům a dovednostem, které budou v životě potřebovat, ale které zatím nebyly objeveny? Musíme naše děti naučit konstruktivnímu myšlení, rozvíjet u nich představivost a tvořivé myšlení. Zkrátka rozvíjet u nich takové dovednosti, které jim pomohou se rychle učit nové věci a přizpůsobit se trhu práce. Tím pomůžeme budovat lepší a konkurence schopnou generaci našich žáků, která bude schopna konkurenceschopná na celosvětovém trhu.

Poptávka po znalostech se mění na poptávku po dovednostech. V dětech chceme probudit zájem o techniku, podpořit tvořivost, kritické myšlení, úsudek, kreativní přístup k řešení problémů.

Připravili jsme si pro vaše žáky aktivity z oblastí: 
 
  • Robotika
  • 3D technologie

Více informací k programům najdete zde.

Praktické informace


  • Chytrá dílna iQFABLAB se nachází ve 3. patře iQPARKU v Centru Babylon v Liberci.
  • Programy jsou aktuálně určeny pro žáky 2. stupně základních škol.
  • Kapacita programů je 17 - 24 žáků
  • Třída je rozdělena na pracovní týmy ( 2 - 3 děti), každý tým pracuje na svém projektu
  • Pro účast na programu nejsou potřeba ani speciální technické dovednosti ani znalosti
  • V dílně je potřeba dbát na bezpečnost žáků
  • S péčí je potřeba přistupovat i ke strojům, aby mohly sloužit dalším zájemcům o moderní technologie
  • Občerstvení si vemte s sebou, v prostorách iQPARKU je vyhrazen speciální prostor na konzumaci.

Další informace vám rádi sdělíme na telefonu 724 586 230 nebo e-mailu info@iqlandia.cz
 
Hlavní partneři